Město Rakovník
MěstoRakovník

Formuláře

Obecní živnostenský úřad - formuláře

A) podnikatelé podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění  ("živnostníci")

Od 1.8.2006 je živnostenskými úřady na území celé České republiky používán   Jednotný registrační formulář (JRF) . Tento JRF umožňuje podnikatelům činit podání nejen směrem k živnostenskému úřadu, ale i vůči Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně. JRF obsahuje dva základní typy, a to pro právnickou a fyzickou osobu.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle §49, resp. §56 ŽZ
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu

    Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

 • Přihláška k registraci k dani z příjmů FO
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

   Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

 • Přihláška k registraci k dani z příjmů PO
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení

    Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
    
Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4. Ve vztahu k úřadu práce 

  Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (FO i PO)

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

    Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení, ukončení samostatné výdělečné činnosti

 

B) podnikatelé podnikající dle zákona č. 252/1997 Sb.,  zemědělství v platném znění  ("zemědělci")

Oznámení změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele FO (pdf 168 kB) 
Oznámení změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele PO (pdf, 208 kB)
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele FO ( pdf, 44,5 kB)
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele PO ( pdf, 68,8 kB)

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO (pdf, 124 kB)
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO (pdf, 135 kB)

Vysvětlivky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení