Město Rakovník
MěstoRakovník

Studny (vodní zdroje)

Studny (Vodní zdroje)

Studna

  Studna je dle § 55 vodního zákona, vodním dílem, které dle § 15 vodního zákona vyžaduje stavební povolení příslušného vodoprávního úřadu. Příslušný vodoprávní úřad je Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí. Zároveň se stavebním povolením je nutné dle ust. § 8 odst. 2 písm. a) požádat o odběr podzemních vod – společnou žádost pro fyzické osoby a žádost o stavební povolení k vodním dílům a žádost o povolení k nakládání s povrchovými či podzemními vodami nebo o jeho změnu pro právnické osoby je možné vyzvednout v kanceláři Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí nebo stáhnout na webových stránkách města Rakovník servis-pro-obcany/dokumenty-ke-stazeni/?search_kateg=42&search_sort=1&search_search=.

 

Materiály ke stažení:

Hydrogeologický průzkum

Odběry podzemních vod

Ochranná pásma vodních zdrojů

Stavební úřad - příslušnost

Stavební úřady - mapa

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení