Město Rakovník
MěstoRakovník

Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník

Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Předmětem a hlavním cílem projektu je vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník. Projektem vzniknou v podkrovní části budovy učebny fyziky, zeměpisu a ICT. Učebny chemie, přírodopisu, matematiky a tři učebny cizích jazyků budou modernizovány. Do všech nových odborných učeben bude zajištěn bezbariérový přístup prostřednictví schodolezu. V podkroví školy bude vybudováno bezbariérové WC. Pro maximální využití moderních technologií ve výuce bude v rámci projektu zajištěno připojení k internetu. Město Rakovník má na tento projekt přislíbenou dotaci v maximální výši 19,8 mil. Kč.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení