Město Rakovník
MěstoRakovník

Územní plán obcí ORP Rakovník

                                                                                                                                                  Zpět

  Název obce  
1

Bdín -                           Nemá ÚPD

ÚPD
2

Branov - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
3

Břežany - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres - detail

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Výrok - text

Změna č.1

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
4 Čistá  ÚPD
5

Děkov - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Výrok - text

ÚPD
6

Drahouš - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail Plaveč

Výrok - text

ÚPD
7

Hořesedly - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres pořadí změn v území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravy

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Výrok - text

ÚPD
8

Hořovičky - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres VI - doprava

Výkres VI - elektřina

Výkres VI - plyn

Výkres VI - voda a kanalizace

Veřejně prospěšné stavby

Požadavky civilní ochrany

Výrok - text

ÚPD
9

Hracholusky -           Nemá ÚPD

ÚPD
10

Hřebečníky - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres uspořádání krajiny

Výkres VI - doprava

Výkres VI - elektřina

Výkres VI - voda a kanalizace

Veřejně prospěšné stavby

Výrok - text

ÚPD
11

Hředle - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Výrok - text

ÚPD
12

Hvozd - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
13

Chrášťany - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
14

Janov - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Výrok - text

změna č. 1

Hlavní výkres

Veřejná infrastruktura

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Výrok - text

změna č. 2

Hlavní výkres

Výrok - text

Územní sudie Z2

Celková situace

Úzení studie - text

ÚPD
15

Jesenice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury - hmotová

Koncepce technické infrastruktury - energetika

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Zákldaní členění území

Výrok - text

ÚPD
16 Kalivody                     Nemá ÚPD ÚPD
17

Karlova Ves - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres uspořádání krajiny

Veřejná infrastruktura

Základní členění území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
18

Kněževes ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
19

Kolešov - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres uspořádání krajiny

Koncepce veřejné technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koncepce dopravy

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
20

Kolešovice - ÚPD

Hlavní výkres

OZV - text

změna č. 1

Výkresová část

Výrok - text

ÚPD
21

Kounov - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

změna č. 1

Hlavní výkres

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
22

Kozojedy - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
23

Krakov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce technnické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD

24

Krakovec -ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Legenda

Výrok - text

ÚPD
25

Kroučová - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres systému ekologické stability

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

změna č. 1

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
26 Krty -                           Nemá ÚPD ÚPD
27

Krupá - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Výkres pořadí změn v území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
28

Krušovice         - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
29

Křivoklát - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury - energetika, spoje

Koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
30

Lašovice                    Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
31

Lišany - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opratření

Základní členění území

Výrok - text

ÚPD
32

Lubná - ÚPD

Hlavní výkres

Základní členění území

Koordinační výkres

Geologie

Výrok - text

ÚPD
33

Lužná - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopraní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně porspěšné stavby a opatření

Základní členění

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
34

Malinová - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
35

Městečko -                nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
36

Milostín - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Výkres - text

ÚPD
37 Milý -                           Nemá ÚPD ÚPD
38

Mšec - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

změna č. 1

Hlavní výkres - A

Hlavní výkres - B

Koncepce technické infrastruktury - A

Koncepce technické infrastruktury - B

Veřejně prospěšné stavby a opratření - A

Veřejně prospěšné stavby a opratření - B

Základní členění území - A

Základní členění území - B

Koordinační výkres

Výrok- text

územní studie Z23

Urbanistický návrh

Dopravní infrastruktura

Vodovod a kanalizace

Etapizace - kapacity - funkce

Regulativy

územní studie Z24

Urbanistické řešení

Prostorové uspořádání

Dopravní řešení

Koordinační situace

Textová část

ÚPD
39 Mšecké Žehrovice ÚPD
40 Mutějovice ÚPD
41 Nesuchyně ÚPD
42 Nezabudice ÚPD
43 Nové Strašecí ÚPD
44 Nový Dům ÚPD
45 Olešná ÚPD
46 Oráčov ÚPD
47 Panoší Újezd ÚPD
48 Pavlíkov ÚPD
49 Petrovice ÚPD
50 Pochválov ÚPD
51 Přerubenice ÚPD
52 Příčina ÚPD
53 Přílepy ÚPD
54 Pšovlky ÚPD
55 Pustověty ÚPD
56 Račice ÚPD
57 Roztoky ÚPD
58 Ruda ÚPD
59 Rynholec ÚPD
60 Řeřichy ÚPD
61 Řevničov ÚPD
62 Senec ÚPD
63 Senomaty ÚPD
64 Skryje ÚPD
65 Slabce ÚPD
66 Smilovice ÚPD
67 Srbeč ÚPD
68 Svojetín ÚPD
69 Sýkořice ÚPD
70 Šanov ÚPD
71 Šípy ÚPD
72 Švihov ÚPD
73 Třeboc ÚPD
74 Třtice ÚPD
75 Václavy ÚPD
76 Velká Buková ÚPD
77 Velká Chmelištná ÚPD
78 Všesulov ÚPD
79 Všetaty ÚPD
80 Zavidov ÚPD
81 Zbečno ÚPD
82 Žďár ÚPD

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení