Město Rakovník
MěstoRakovník

Územní plán obcí ORP Rakovník

                                                                                                                                                  Zpět

  Název obce  
1

Bdín -                            Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
2

Branov - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
3

Břežany - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres - detail

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Výrok - text

Změna č.1

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
4 Čistá  ÚPD
5

Děkov - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Výrok - text

ÚPD
6

Drahouš - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail Plaveč

Výrok - text

ÚPD
7

Hořesedly - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres pořadí změn v území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravy

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Výrok - text

ÚPD
8

Hořovičky - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres VI - doprava

Výkres VI - elektřina

Výkres VI - plyn

Výkres VI - voda a kanalizace

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Požadavky civilní ochrany

Výrok - text

ÚPD
9

Hracholusky -           Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
10

Hřebečníky - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres uspořádání krajiny

Výkres VI - doprava

Výkres VI - elektřina

Výkres VI - voda a kanalizace

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

Změna č. 1 - návrh pro VP - 2021-09-23

Základní členění území

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury - doprava

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

Srovnávací text - text

ÚPD
11

Hředle - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚPD
12

Hvozd - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
13

Chrášťany - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
14

Janov - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres

Veřejná infrastruktura

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

Změna č. 2

Hlavní výkres

Výrok - text

Územní sudie Z2

Celková situace

Úzení studie - text

Změna č. 3 - pro VP

Z3 ÚPO Janov_VP_Komplet_2021-10-03

ÚPD
15

Jesenice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury - hmotová

Koncepce technické infrastruktury - energetika

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Zákldaní členění území

Výrok - text

ÚPD
16

Kalivody -                   Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
17

Karlova Ves - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
18

Kněževes - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
19

Kolešov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koncepce dopravy

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
20

Kolešovice - ÚPD

Hlavní výkres

OZV - text

Změna č. 1

Výkresová část

Výrok - text

ÚPD
21

Kounov - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
22

Kozojedy - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
23

Krakov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce technnické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD

24

Krakovec - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Legenda

Výrok - text

ÚPD
25

Kroučová - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres systému ekologické stability

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
26 Krty -                           Nemá ÚPD ÚPD
27

Krupá - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Výkres pořadí změn v území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
28

Krušovice         - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
29

Křivoklát - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury - energetika, spoje

Koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
30

Lašovice -                  Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
31

Lišany - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opratření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
32

Lubná - ÚPD

Hlavní výkres

Základní členění území

Koordinační výkres

Geologie

Výrok - text

ÚPD
33

Lužná - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopraní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně porspěšné stavby a opatření

Základní členění

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
34

Malinová - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
35

Městečko -                nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
36

Milostín - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Výrok - text

ÚPD
37

Milý -                           Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
38

Mšec - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres - A - návrh vypuštění

Hlavní výkres - B - nově vymezené plochy

Koncepce technické infrastruktury - A - návrh vypuštění

Koncepce technické infrastruktury - B - nově vymezené plochy

Veřejně prospěšné stavby a opratření - A - návrh vypuštění

Veřejně prospěšné stavby a opratření - B - nově vymezené plochy

Základní členění území - A - návrh vypuštění

Základní členění území - B - nově vymezené plochy

Koordinační výkres

Výrok - text

Územní studie Z23

Urbanistický návrh

Dopravní infrastruktura

Vodovod a kanalizace

Etapizace - kapacity - funkce

Regulativy

Územní studie Z24

Urbanistické řešení

Prostorové uspořádání

Dopravní řešení

Koordinační situace

Textová část

ÚPD
39

Mšecké Žehrovice - ÚPD - ÚZ po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
40

Mutějovice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
41

Nesuchyně - ÚPD

Hlavní výkres

Základní členění území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
42

Nezabudice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
43

Nové Strašecí - ÚPD - ÚZ po změně č. 1 (včetně zm. č. 2)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opratření

Výkres pořadí změn v území

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - úplné znění ÚP - text

Územní studie - ÚS6

Situační výkres

Funkční využití a prostorová regulace

Dopravní a technická infrastruktura

Výkres širších vazeb

Vlastnické vztahy

Průvodní zpráva- text

ÚPD
44

Nový Dům - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejnně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

Územní studie - BV5 a BV7

Územní studie

ÚPD
45

Olešná - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚR - B8

Koordinační situace

Limity zastavitelnosti

Souhrnná TZ - text

Parcelace TZ - text

ÚPD
46

Oráčov - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejené a technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a optření

Koordinační výkres

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Vymezení zastavěného území

Výrok - text

ÚPD
47

Panoší Újezd - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚPD
48

Pavlíkov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce tecnické infrastruktury

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Základní členění území

Výrok - text

Změna č. 2

Změna č. 2

ÚPD
49

Petrovice - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a zařízení

Výrok - text

Změna č. 1

Změna č. 1

ÚPD
50

Pochválov - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Výrok- text

ÚPD
51

Přerubenice -            Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
52

Příčina - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výrok - text

ÚPD
53

Přílepy -                      Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
54

Pšovlky - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Změna č. 1

Funkční využití ploch

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Změna č. 2

Úplné znění po Z1 + Z2 - text

ÚPD
55

Pustověty -                Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
56

Račice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výrok - text

ÚPD
57

Roztoky - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Pořdí změn v území

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
58

Ruda - ÚPD - Úplné znění po změně č. 4

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury

Koncepce dopravní infrastruktury

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
59

Rynholec - ÚPD - Úplné znění po změně č. 3

Hlavní výkres

Komplexní urbanistické řešení po změně

Veřejně prospěšné stavby a opatření po změně

Výrok - text

Srovnávací text

ÚPD
60

Řeřichy -                     Nemá ÚPD

Zastavěné území - Řeřichy

Zastavěné území - Nový Dvůr

ÚPD
61

Řevničov - ÚPD - Úplné znění po změně č. 1

Hlavní výkres

Koncepce technické infraastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

Územní studie - Z2

Územní studie Z2

Územní studie - Z4

Územní studie - Z4

ÚPD
62

Senec - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
63

Senomaty - ÚPD - Úplné znění po změně č. 1

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
64

Skryje - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
65

Slabce -                      Nemá ÚPD

Vymezení ZÚ

ÚPD
66

Smilovice -                 Nemá ÚPD

Vymezení ZÚ

ÚPD
67

Srbeč - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
68

Svojetín - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Záklacní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
69

Sýkořice - ÚPD - úplné znění po změně č. 3 (právní stav)

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Základní členění území

Výrok - text

- územní studie Z1.4

Studie

ÚPD
70

Šanov - ÚPD

Hlavní výkres

Funkční využití území

Koncepce veřejné infrastruktury

Výrok - text

- změna č. 1

Výkres technické infrastruktury

Změna č. 1 - text

- změna č. 2

Změna č. 2 - výkres

Změna č. 2 - text

- změna č. 3

Změna č. 3

Změna č. 3 - OOP

ÚPD
71

Šípy - ÚPD

Hlavní výkres

Schéma sídelní zeleně

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Základní členění území

Výrok - text

ÚPD
72

Švihov -                      Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
73

Třeboc - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
74

Třtice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Výrok - text

Změna č. 1

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚPD
75

Václavy - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - výrok

ÚPD
76

Velká Buková - ÚPD

Základní členění území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

Územní studie BV2

Územní studie BV2

ÚPD
77

Velká Chmelištná - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
78

Všesulov - ÚPD

Hlavní výkres 

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
79

Všetaty - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - zastavěné a zastavitlené území

Veřejně prospěšné stavby a optaření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
80

Zavidov - ÚPD - úplné znění po změně č. 2

Hlavní výkres

Základní členění území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Etapizace

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
81

Zbečno - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Koncepce technické infrastruktury - energetika

Veřejně peospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Výrok - text

ÚPD
82

Žďár - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výrok - text

ÚPD

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení