Město Rakovník
MěstoRakovník

Organizační řád

Organizační řád Městského úřadu Rakovník

Rada města vydává dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tento Organizační řád Městského úřadu Rakovník.

Příloha 1. Organizačního řádu - Organizační struktura (poslední aktualizace 1. 1. 2024)

Vývoj Organizačního řádu Městského úřadu Rakovník

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení