Město Rakovník
MěstoRakovník

Dopravní hřiště

Hřiště pro dopravní výchovu a volnočasové aktivity

V zásobníku projektů je příprava rekonstrukce dětského dopravního hřiště již dlouhá léta. V roce 2024 jsme přistoupili k přípravě projektové dokumentace. Na projekt se nám podařilo získat projektanta, který má za sebou již mnoho takových realizovaných projektů, a tak nám mohl být nápomocen při řešení tohoto úkolu. Zadání vzniklo ve spolupráci s provozovatelem stávajícího hřiště, který zná požadavky na výuku velmi podrobně. V novém návrhu je počítáno s okružní křižovatkou, křižovatkami s více rozřazovacími pruhy, ale i simulací železničního přejezdu. Žáci se naučí mnoho značek a do projektu jsme vložili také hmatové prvky, aby si děti mohly vyzkoušet v bezpečném prostředí, jak vnímají zrakově postižení například přechod pro chodce. Nově bude celé hřiště přístupné pro všechny děti po celý den, zmizí totiž oplocení. Plán úprav naleznete zde Typ: PNG obrázek, Velikost: 1.38 MB a zde Typ: PNG obrázek, Velikost: 5.21 MB.

V současné době probíhají kroky vedoucí k povolení stavby.

Budeme věřit, že se v rozpočtu města podaří nalézt finanční prostředky na realizaci již v roce 2025.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 7. 5. 2024

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení