Město Rakovník
MěstoRakovník

Sídliště Vinohrady - Pod Václavem

Ankety vyhodnoceny

Vážení obyvatelé sídliště, děkujeme vám za zájem a zamyšlení nad možnými úpravami ve Vašem sídlišti. Všechny zaslané příspěvky jsme vyhodnotili a budou nám podkladem pro další rozhodování při přípravě dalších úprav. Vaše postřehy a připomínky jsou vodítkem pro návrh dalších změn. Jednoznačně nejdiskutovanější otázkou vždy bývají počty parkovacích míst. Na otázku: Chybí Vám parkovací místa? jsme obdrželi následující procenta odpovědí:

Dostali jsme od Vás i pár tipů na místa, kde by mohly vzniknout nové parkovací plochy. Při plánování dalších úprav budou všechny náměty předmětem diskuse.

Lavičky jsou žádaným mobiliářem k doplnění:

Zajímalo nás, co byste si přáli do sídliště doplnit:

Zcela jistě budou při dalších úvahách tyto připomínky brány v potaz. Nezapomeneme ani na odpadkové koše pro pejskaře.

S radostí jsme přivítali informaci, že otázky hospodaření s dešťovou vodou pro Vás nejsou neznámou věcí. Pro realizaci opatření se vyjádřila velká většina dotazovaných.

S pečlivostí vždy vyhodnocujeme také pořadí naléhavosti úprav. Oprava chodníků se ukázala jako Vaše zcela jednoznačná priorita. Některé připomínky drobnějšího charakteru jsme předali odboru správy majetku, který je schopen drobnější zásahy řešit operativněji. Další postup projektu je nyní závislý na zařazení do rozpočtu města v jednotlivých letech. Město Rakovník systematicky připravuje komplexní regenerace sídlišť v našem městě, a tak se budeme Vašemu sídlišti věnovat, jak jen to bude nejdříve možné.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 1. 9. 2019


Sídliště Vinohrady - Pod Václavem

Vážení předsedové výboru, vážení majitelé bytů v sídlišti Vinohrady – Pod Václavem,

Město Rakovník se dlouhodobě zabývá revitalizací sídlišť a postupnými kroky přispívá ke zlepšování prostředí v jejich okolí. Také sídliště nazývané Vinohrady - Pod Václavem bychom rádi zařadili do projektů připravovaných k realizaci v nejbližších letech. Abychom mohli co nejlépe připravit projekt na samotnou realizaci, budeme rádi, pokud věnujete pozornost našim otázkám připraveným v dotazníku. Tak budeme moci reagovat na Vaše přání a vyhovět tak požadavkům, které jsou pro Vás nejzásadnější.

Obracíme se na Vás prostřednictvím předsedů výboru společenství vlastníků, které tímto prosíme o rozšíření dotazníků mezi samotné vlastníky, ať už například předložením při společných jednáních, nebo informací, kde jsou dotazníky ke stažení.

Byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřili k navrhovaným úpravám buď za celé společenství, nebo, v ideálním případě, zasláním dotazníku za každého majitele. Tak bude moci rada města rozhodnout o další přípravě projektu na zlepšení okolí Vašich domů.

Dotazník ke stažení naleznete zde.

Dotazník a vyjádření můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 11. 11. 2018.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 7. 9. 2018

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení