Město Rakovník
MěstoRakovník

Poskytnuté informace 2015

1. Žádost ze dne 5. 1. 2015

Odpověď ke stažení zde.


2. Žádost ze dne 21. 1. 2015

Odpověď ke stažení zde


3. Žádost ze dne 26. 1. 2015

Odpověď ke stažení zde


4. Žádost ze dne 6. 2. 2015

Odpověď ke stažení zde


5. Žádost ze dne 11. 2. 2015

Odpověď ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde.

Žadatel i vzhledem k výši úhrady za kopie nakonec neměl o informace zájem. 


6. Žádost ze dne 12. 2. 2015

Odpověď ke stažení zde


7. Ústní žádost ze dne 27. 2. 2015

Žadatel požadoval sdělení informace k žádosti p. R. o umístění předzahrádky na Husově  náměstí č. p. 54. Řešení: poskytnutí kopie žádosti


8. Žádost ze dne 12. 3. 2015

Odpověď ke stažení zde.


9. Ústní žádost ze dne 18. 3. 2015

Žadatelka požadovala nahlédnutí a následně i kopii statického posudku Ing. N. na přístavbu prodejního skladu a schodiště. Řešení: Materiál byl poskytnut k nahlédnutí. Po sdělení a zaplacení částky za náklady na pořízení kopie budou materiály předány. 


10. Žádost ze dne 7. 4. 2015

Odpověď ke stažení zde.


11. Žádost ze dne 17. 4. 2015

Odpověď ke stažení zde.


12. Žádost ze dne 25. 5. 2015

Odpověď ke stažení zde. Žadatel vzhledem k výši úhrady nakonec neměl o informace zájem.          


13. Žádost ze dne 25. 5. 2015

Odpověď ke stažení zde.


14. Žádost ze dne 19. 6. 2015

Odpověď ke stažení zde


15. Žádost ze dne 2. 7. 2015

Odpověď ke stažení zde.


16. Žádost ze dne 9. 7. 2015

Odpověď ke stažení zde

Příloha ke stažení zde


17. Žádost ze dne 20. 7. 2015

Odpověd ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde. 


18. Žádost ze dne 4. 9. 2015

       Žadatel požadoval vyplnění dotazníku k celorepublikovém průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel. Po e-mailu zaslána odpověď včetně vyplněného dotazníku a příloh. 


19. Žádost ze dne 7. 9. 2015

Žadatel žádal o zaslání kopie zápisu z místního šetření ze dne 3. 9. 2015 v k. ú. Rakovník.  

Po domluvě vyřešeno nahlédnutím a pořízením částečné kopie. 


20. Žádost ze dne 14. 9. 2015

Odpověď ke stažení zde


21. Žádost ze dne 23. 9. 2015

Odpověď ke stažení zde.


22. Žádost ze dne 9. 10. 2015

Odpověď ke stažení zde


23. Žádost ze dne 10. 10. 2015

Odpověď ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde


24. Žádost ze dne 19. 10. 2015

Odpověď ke stažení zde


25. Žádost ze dne 19. 10. 2015

Odpověď ke stažení zde


26. Žádost ze dne 26. 10. 2015

Odpověď ke stažení zde


27. Žádost ze dne 26. 10. 2015

Odpověď ke stažení zde.


28. Žádost ze dne 3. 11. 2015

Odpověď ke stažení zde.


29. Žádost ze dne 10. 11. 2015

Odpověď ke stažení zde


30. Žádost ze dne 16. 11. 2015

Odpověď ke stažení zde


31. Žádost ze dne 16. 11. 2015

Odpověď ke stažení zde

Přílohy ke stažení zde.


32. Žádost ze dne 30. 11. 2015

Odpověď ke stažení zde.


33. Žádost ze dne 1. 12. 2015

Odpověď ke stažení zde.


34. Žádost ze dne 7. 12. 2015

Žadatel požadoval o informace ohledně spoluprácese společnostmi Newton Media, a. s.; Anopress IT, a. s. a Bisnode Česká republika, a. s. Odpověď, že v minulosti město Rakovník neuzavřelo žádnou formu spolupráce s těmito subjekty, obdržel žadatel na svoji žádost e-mailem.


35. Žádost ze dne 14. 12. 2015

Odpověď ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde


36. Žádost ze dne 14. 12. 2015

Odpověď ke stažení zde


37. Žádost ze dne 14. 12. 2015

Odpověď ke stažení zde


38. Žádost ze dne 14. 12. 2015

Odpověď ke stažení zde


39. Žádost ze dne 18. 12. 2015

Odpověď ke stažení zde.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení