Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Jan Černý

Dobrý den.

Popisované místo není křižovatka, takže všichni cyklisté musejí dát přednost všem vozidlům, která jedou. Alešovou ulicí směrem k ulici Pražské a opačným směrem.

Pro upřesnění: Podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn §1 písm. w) je křižovatka místo, v němž se pozemní komunikace spojují nebo protínají. Za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci. Ve zmíněném případě se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která je určena převážně pro pěší.

 

Jan Švácha, 13. 6. 2012
Autor: Martin Vrtílka

Není to pravda!!! Jde o fámu, která vnáší zmatek do řad rodičů i zaměstnanců školek. Původ tohoto nesmyslu je možné vysledovat pravděpodobně v návrhu, který firma Scholarest předložila městu a který rada zhruba přede dvěma měsíci pouze vzala na vědomí, aniž by o něm dále rozhodovala. Pro přesnost je nutné podotknout, že rada je povinna se zabývat všemi návrhy, které přijdou na adresu města. Ještě jednou tedy opakuji, že tvrzení o tom, že by školní a školkové kuchyně převzala jakákoliv firma, je nepravdivé a nesmyslné.

Jan Švácha, 13. 6. 2012
Autor: Vendula Kašparová

Dobrý den,

děkuji za podnět. Souhlasím s Vámi v tom, že je zapotřebí lokalitu v okolí Milénia lépe zabezpečit. Celou situaci řeší projekt na rekonstrukci Vladislavovy ulice. Do té doby by v lokalitě mohla zvýšit svoji kontrolní činnost městská policie. Váš podnět předám.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: Aleš Rychter

Dobrý den,

v letošním roce se v rozpočtu s celkovou rekonstrukcí ulice Malinovského nepočítá. Proběhnou zde pouze udržovací nejnutnější opravy. O situaci v této lokalitě pochopitelně víme. Děkuji za podnět, který předám a dám popud k jeho zařazení do příštího rozpočtu. 

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: Václav Kašpar

Dobrý den,

vyhrazené invalidní místo vzniklo ve Vámi zmíněné lokalitě nově a skutečně zabere 1,5 normálního parkovacího místa. Původní dopravní značení však již není téměř patrné. Z toho důvodu bude dopravní značení optimálně obnoveno tak, aby byl využit veškerý zbývající prostor pro parkovací místa, v okamžiku, kdy bude v této ulici probíhat blokové čištění. Děkuji za pochopení.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: Martínková A.

Dobrý den,

pravdou je, že o pozemek nad Vysokou bránou se zajímali developeři. Pravdou je ovšem i to, že současné vedení radnice a věřím, že i celé zastupitelstvo žádnou podobnou stavbu v blízkosti centra nepřipustí. Žádné jiné údaje k stavbě Kauflandu v Rakovníku k dispozici nemám a předpokládám tudíž, že se jedná o něčí nepodloženou domněnku.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: Josef Kopřiva, DiS.

Dobrý den,

o rozšíření Vámi zmíněné komunikace se v současné době neuvažuje. Především proto, že terén v okolí Vámi zmíněného domu je příliš složitý na přestavbu a rozšíření komunikace. Vím, že to vyžaduje od obyvatel zvýšenou míru toletrance a pochopení a prosím, aby obou tolik potřebných lidských vlastností byl i v této části Rakovníka dostatek.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: Nikola Nová

Dobrý den,

rekonstruovaný Dům osvěty bude svojí působností spadat pod Kulturní centrum v Rakovníku. Veškeré personální záležitosti tedy řeší ředitel KC pan Jiří Karel.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: SL. Panoška

Dobrý den,

o opravě jednala rada na včerejším zasedání. S pracemi bude započato v nejbližší době.

Jan Švácha, 10. 5. 2012
Autor: Petra

Dobrý den,

kovová plastika sedící ženy bude přímo součístí fontány. Osazena bude však až koncem května a odhalena 1. června 2012. Jejím autorem je umělecký kovář Jaroslav Kašpar z Pavlíkova.

Jan Švácha, 10. 5. 2012

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení