Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Josef Kopřiva, DiS.

Dobrý den,

o rozšíření Vámi zmíněné komunikace se v současné době neuvažuje. Především proto, že terén v okolí Vámi zmíněného domu je příliš složitý na přestavbu a rozšíření komunikace. Vím, že to vyžaduje od obyvatel zvýšenou míru toletrance a pochopení a prosím, aby obou tolik potřebných lidských vlastností byl i v této části Rakovníka dostatek.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: Nikola Nová

Dobrý den,

rekonstruovaný Dům osvěty bude svojí působností spadat pod Kulturní centrum v Rakovníku. Veškeré personální záležitosti tedy řeší ředitel KC pan Jiří Karel.

Jan Švácha, 17. 5. 2012
Autor: SL. Panoška

Dobrý den,

o opravě jednala rada na včerejším zasedání. S pracemi bude započato v nejbližší době.

Jan Švácha, 10. 5. 2012
Autor: Petra

Dobrý den,

kovová plastika sedící ženy bude přímo součístí fontány. Osazena bude však až koncem května a odhalena 1. června 2012. Jejím autorem je umělecký kovář Jaroslav Kašpar z Pavlíkova.

Jan Švácha, 10. 5. 2012
Autor: Lad. Rác

Dobrý den,

v letošním roce se z důvodu nedostatku finančních prostředků s nasvětlováním dalších přechodů nepočítá. Rádi bychom však tuto akci zařadili do příštího rozpočtu. 

Jan Švácha, 10. 5. 2012
Autor: Petr Pour

Děkuji za otázku.

Na profilu města na FB se i díky Vaší otázce již v tuto chvíli pracuje. Chápu, že se jedná o naprosto nezbytný komunikační kanál mezi radnicí a občany. Ještě jednou děkuji za připomínku a podnět.

Jan Švácha, 25. 4. 2012
Autor: karel

Dobrý den,

dotazem na Odboru výstavby MěÚ Rakovník jsem zjistil, že o žádnou rekolaudaci objektu na byty nebylo doposud požádáno. Vaším podnětem se budeme dále zabývat. Děkujeme za informaci.

Jan Švácha, 25. 4. 2012
Autor: Jana Bradáčová

Ahoj,

omlouvám se za vzniklou situaci. Každá stavba s sebou přináší vedle nesporných přínosů pro město i své negativní důsledky. V současné době se rekonstrukce historického jádra chýlí ke svému konci a všechny problémy, které zmiňuješ brzy zmizí. Ještě jednou se jménem investora omlouvám za potíže vzniklé stavebním ruchem a děkuji za pochopení.

Jan Švácha, 25. 4. 2012
Autor: Petra

Dobrý den,

Některé akce již proběhly a další se chystají. Není jich v žádném případě málo, jak je možné z jistit z následujícího výčtu:

 

Dne 12. dubna 2012 pořádal Český svaz ochránců přírody, základní organizace 12/17 Rakovník přírodovědně-brannou soutěž Indiánská stezka. Soutěž finančně podpořilo město Rakovník. Na akci spolupracovaly Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník a Základní kynologická organizace Rakovník. Celostátním koordinátorem soutěže je Sdružení dětí a mládeže TILIA.

 

Dne 16. dubna 2012 Dům dětí a mládeže Rakovník pořádal úklid cyklostezky podél Rakovnického potoka

 

Dnes 19. dubna 2012 od 14:00 do 18:00 hodin se koná Den otevřených dveří v registrovaném významném krajinném prvku Farní zahrada V Hradbách. Zahrada byla rekonstruována z Fondu životního prostředí Středočeského kraje, ze sponzorských darů a grantu města Rakovníka. Dále zde bude k vidění výstava fotografií z průběhu rekonstrukce celé farní zahrady, kterou koordinoval MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí. Pořadatel MěÚ Rakovník a Římskokatolická farnost Rakovník.

 

Dne 20. dubna 2012 k příležitosti oslav Dne Země je možné navštívit zahrádku Galerie Samson – Cafeé, kterou pro návštěvníky upravil Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Rakovníku. Otevírací doba je od 10:00 do 18:00 hodin.

 

Dne 20. dubna 2012 od 8:00 hodin pořádá DDM Rakovník ve spolupráci se SZEŠ Rakovník za finanční podpory města Rakovníka jarní kolo Okresní ekologické soutěže pro základní a střední školy. Tematické zaměření soutěže je: Ekologická stopa, aneb Unese Země naše kroky?“ Doplňkovým programem je IVS Křivoklátsko – Budy, o. p. s. a CHKO Křivoklátsko. Soutěž bude probíhat v botanické zahradě a v Klubu DDM.

 

Dne 20. dubna 2012 od 9:00 do 16:00 hodin pořádá Střední zemědělská škola v Rakovníku Den otevřených dveří v botanické zahradě tematicky zaměřený na „Hájové rostliny“. Bude zde probíhat výstava keramiky z keramické dílny paní I. Fialové a prohlídka botanické zahrady s průvodcem.

 

Dne 21. dubna 2012 pořádá Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Rakovníku výlet do Mariánské Týnice, Manětína, Rabštejna nad Střelou, do Nečtin a na viklany Bába a Dědek. Sraz je v 8:00 hodin u sokolovny.

 

Dne 24. dubna 2012 Dům dětí a mládeže Rakovník pořádá cyklovýlet nazvaný Den Země na Louštíně. Sraz je ve 14:30 hodin u Klubu DDM.

 

Jan Švácha, 19. 4. 2012
Autor: M. Dvořák

 Dobrý den,

Vaši otázku jsme položili ředitelce knihovny paní Mileně Křikavové a zde je její odpověď. Doufám, že Vás uspokojí:

Je nám velice líto, že Vám nevyhovuje otevírací doba knihovny. Jedná se, předpokládám, o oddělení pro dospělé čtenáře. Toto oddělení knihovny se nachází v pronajatých prostorách, kde jsme vázani pravidly majitele budovy. V 18.00 hodin se budova uzavírá a my provozní dobu nemůžeme prodloužit. Sobota také není realizovatelná ze stejného důvodu. Otevřít brzo ráno je relativní pojem, pracovní doba zaměstnanců knihovny začíná v 7.30. Pokud byste projevil zájem navštívit knihovnu mezi 7.30 - 9.00, tak je to možné kterýkoliv den po telefonické domluvě.

Jan Švácha, 18. 4. 2012

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení