Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor: Mleonard

Dobrý den, 

Pražská brána není v majetku města. Jedná se o krajský objekt, který udržuje Muzeum T. G. M.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 22. 11. 2021
Autor: Ivana Vachova

Dobrý den,

projekt revitalizace sídliště v Lukách byl rozdělen na dvě etapy. Pro etapu rekonstrukce komunikace a parkovacích míst podél Rakovnického potoka - ulice Lužní - bylo možno zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení bylo vydáno 8. 9. 2020. Projekt bude koordinován se správci sítí, která je plánována na rok 2022 a 2023.

Část projektu - sídliště - není nyní v plánu projektů pro dopracování. Jak jste sama zmínila, v minulosti zde nedošlo k dohodě s místními obyvateli. Momentálně jsme ve fázi, kdy nám tamní obyvatelé přislíbili, že naformulují své požadavky a zkontaktují referenty rozvoje města a investic. Pokračování projektu je možné tedy až po oboustranné shodě na podobě úprav.

Podnět o dírách v chodnících a komunikaci jsem přeposlala na příslušný odbor k prověření a vyřízení.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 11. 2021
Autor: Petra Chytrá

Dobrý den, 

byla jste kontaktována do emailu pro upřesnění umístění nefunkční lampy. Poté může příslušný odbor zajistit opravu.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 11. 2021
Autor: Sláva P.

Dobrý den, 

v této lokalitě probíhá stavba, zařídíme prozatím provizorní zasypání.

Děkuji za pochopení.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 4. 11. 2021
Autor: Petr Šíma

Dobrý den, zasílám odpovědi na Vaše dotazy:

a) Na sběrném dvoře je platební terminál zřízen. Bezhotovostní úhrada je však velmi komplikovaná z hlediska evidence odpadů dle nového zákona o odpadech. Nicméně jsme se s vedením společností Marius Pedersen dohodli, že do dvou týdnů budou mít fyzické osoby možnost bezhotovostní úhradu za odkládání odpadu provádět.

 

b) Město zvyšuje platbu za odpadové hospodářství na 960 Kč.  Největší motivací pro každého člověka by měla být ochrana životního prostředí, tzn. že v případě odpadového hospodářství vytřídit, je to co nejvíce recyklovatelného odpadu. Z tohoto důvodu jsou rozšiřována separační hnízda tak, aby se zvýšila jejich dostupnost, navyšována kapacita nádob a zřízen Sběrný dvůr, kam mohou obyvatelé města zdarma odkládat objemný odpad.

Systém odpadového hospodářství, kdy se platí dle váhy vyprodukovaného odpadu, město Rakovník nezavedlo, tento systém je vhodný spíš pro menší obce.

 

c) Během probíhající stavby v Malinovského ulici kanalizační vpusti čištěny nebyly. Jejich čištění je plánováno po dokončení stavby.

 

d) Velikost kontejneru na tříděný odpad je odvozena od jeho naplněnosti na příslušném stanovišti. Ulice Školní a ulice Hornická jsou neporovnatelné, jednak dle počtu obyvatel, ale i vzhledem ke skutečnosti, že Školní ulice je součástí sídliště s bytovými domy a v Hornické ulici jsou rodinné domy.

 

e) Retenční nádrže jsou napojené na drenáž a jsou projektovány tak, aby byly do 72 hodin vyprázdněny.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 25. 10. 2021
Autor: Jaroslav Kouba

Dobrý den, 

přeposlala jsem Vaše hlášení na příslušný odbor k vyřešení. 

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 25. 10. 2021
Autor: Jiří

Dobrý den, 

některá pískoviště jsou dle provozního řádu od října do dubna zavřená. V současné době ale jednáme o možnosti tato pískoviště nechat otevřená celoročně.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 25. 10. 2021
Autor: Petr

Dobrý den,

databáze čísel veřejných osvětlení jsou pro potřeby hlášení IZS (např. dopravních nehod) k dispozici jenom ve větších městech (Praha, Brno, ...), ale určitě se s nimi výhledově počítá i např. pro Rakovník. Netroufám si ale odhadovat, kdy to bude a ani mi momentálně tuto informaci nikdo neposkytl.

Dále se používají u nových moderních aut speciální „hlášení“, která sama komunikují i s IZS a v případě dopravní nehody odesílají zprávu o tom, kde k nehodě došlo, při jaké rychlosti a kolik je v autě osob. S tímto si IZS prozatím vystačí a na město nemá žádné speciální požadavky.

 

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 18. 10. 2021
Autor: Petr

Dobrý den,

momentálně jsme ve fázi zpracování projektové dokumentace, s výstavbou se počítá v příštím roce. Budou zde „klasické překážky“ jako v jiných městech. Samozřejmě nejvíc jsou využívány pro jízdu na skateboardu, ale záleží samozřejmě na každém uživateli a jeho úsudku, jestli zvládne překážku i např. na koloběžce.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 18. 10. 2021
Autor: Eva S.

Dobrý den,

jsme si vědomi nedostatku zubařů v našem městě. Momentálně však neevidujeme žádný podnět či zájem o pronájem prostor pro případnou zubní ordinaci.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 11. 10. 2021

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení