Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Martina Polanová

Dobrý den,

projekt revitalizace Čermákových sadů je v zásobníku projektů již léta, stejně tak je několik let zveřejněn na internetových stránkách města, konkr. zde: rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/obnova-cermakovych-sadu/.

Rozhodnutí zpevnit páteřní komunikace formou vydláždění vzešlo na základě četných stížností občanů na skutečnost, že v době dešťů není možné park přejít tzv. "suchou nohou". Zpevněný chodník jistě využijí v době dešťů nejen maminky s dětmi, ale také senioři, vozíčkáři a další občané. Pokud Vy osobně budete chtít, můžete celoročně využívat širší nezpevněnou část.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 5. 10. 2016
Autor: Boušková

Dobrý den,

ulice Pod Letištěm je účelovou komunikací, která se nenachází na pozemcích města, ale na pozemcích cizích vlastníků. Město tedy rekonstrukci této komunikace v dohledné době neplánuje. Stejně tak co se týče sečení - město v této lokalitě nevlastní pozemky a cizí pozemky, navíc neevidované jako veřejná zeleň, neudržujeme. V této souvislosti se budete muset obrátit na vlastníky pozemků.

Co se týče problematiky otáčení kamionů - pokud takový jev zaznamenáte, volejte vždy městskou policii. Vlastník pozemků, případně vlastníci nemovitostí, dále mohou požádat odbor dopravy o uzavření cesty k těmto nemovitostem, pravděpodobně se ale bude jednat o zákaz formou instalace dopravního značení, které kamiony bohužel nedodržují po celém městě (např. Plzeňská nebo Luženská ulice) a stejně bude nutné volat v jednotlivých případech městskou policii.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 4. 10. 2016
Autor: ŠILER V.

Dobrý den,

křoví se bude odstraňovat v době vegetačního klidu, navíc budeme ještě svah v některých místech dodatečně zpevňovat zatravňovací dlažbou. V současné době je prioritou dodělat protější stranu.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 29. 9. 2016
Autor: I.P.

Dobrý den,

na východní straně není možné lavičku instalovat z důvodu malé šíře chodníku, velké frekvence chodců a velkého svahu (pozemek navíc není ve vlastnictví města, ale Českých drah; město s nimi řeší převod pozemku již 7 let). Na západní straně však lavička je a bude zachována i do budoucna. Plánujeme ji nahradit novější a případně rozdělit úsek do dvou částí se 2 lavičkami. Ti, co lavičku potřebují, si tedy mohou zvolit pro cestu na Zátiší západní stranu, na začátku i konci trasy jsou přechody, takže není problém tento úsek projít na straně, která pěšímu vyhovuje.

Prosíme tedy - pokud potřebujete při cestě do kopce nahoru na Zátiší odpočívat, využívejte přednostně západní stranu. Děkujeme.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 29. 9. 2016
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

děkujeme za pozitivní odezvu, poděkování jsem vyřídila. V brzké době přibyde 15 laviček v parku v rámci rekonstrukce cest, další postupně přibydou na nábřeží u potoka. Dále dojde v rámci pokračování rekonstrukce sídliště Bendovka také k navýšení počtu laviček v této lokalitě, 2 lavičky budou umístěny podél rekonstruovaného chodníku na Hájku a plánujeme také další 2 lavičky na Zátiší (k jejich instalaci dojde současně s rekonstrukcí chodníku).

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22. 9. 2016
Autor: Renata Rédlová

Dobrý den,

rekonstrukce, která se aktuálně zahajuje, opravdu končí ve Fojtíkově ulici u panelového domu. Jedná se o projekt podpořený dotací od Ministerstva pro místní rozvoj, proto tento projekt nelze nyní rozšířit. Co se budoucích oprav týče, pokračování prozatím není plánováno.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 20. 9. 2016
Autor: Ing. Michal Doleček

Dobrý den,

v dohledné době se rekonstrukce ulice Žlutického neplánuje.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 20. 9. 2016
Autor: Vrbová

Dobrý den,

na úpravě parkovacího systému (modernizaci závorového systému) se pracuje. V současné době se zpracovává studie, kterou budou připomínkovat dotčené orgány státní správy a výsledek pak bude předložen k projednání zastupitelům města. Ti následně rozhodnou o samotné realizaci projektu. Nový systém by měl vyřešit problematiku aut parkujícících přes noc - jedná se o problém v nastavení systému, ne v systému samotném.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 5. 9. 2016
Autor: L. Menzlová

Dobrý den,

rekonstrukce této komunikace bude připravena projekčně i z hlediska stavebního povolení k realizaci v roce 2017. O tom, zda bude rekonstrukce zahrnuta do rozpočtu pro rok 2017 budou rozhodovat zastupitelé města v rámci schvalování rozpočtu města.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 5. 9. 2016
Autor: Petr Matousek

Dobrý den,

v současné době službu pro děti neplánujeme. Vaši připomínku však projednáme ve Svazku obcí pro zajištění dopravní obslužnosti a také se společností Anexia.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 5. 9. 2016

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení