Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 
Autor: Anna Schwarzmannová

Dobrý den,

děkujeme za pochvalu, kolegům z odboru správy majetku jsem ji předala.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11. 1. 2017
Autor: Václav Zoubek

Dobrý den,

město Rakovník nemá cenovou mapu nájmu nebytových prostor. Výše nájemného závisí na množství faktorů - umístění prostor v rámci města, domu, vybavenosti atd.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11. 1. 2017
Autor: Jindich Lipecký

Dobrý den,

kontejnery jsou ve vlastnictví svozce. Pokud je k dispozici náhradní kontejner, je výměna prováděna okamžitě. V případě, že náhradní kontejner k dispozici není, je nutné jej objednat a jeho doručení chvíli trvá. V současné době bylo dost nádob poškozeno v období okolo Silvestra, takže je pravděpodobné, že svozce neměl dostatečné množství náhradních kontejnerů. Výrobní závod v Německu končí výrobu na začátku prosince a zahajuje ji až v půlce ledna, takže výměna v tomto období bývá někdy problém.

Samotné navlhnutí papíru vlivem počasí není problém, při recyklaci se stejně rozpouští. Větší problém způsobuje neukázněnost občanů, kteří do kontejnerů na tříděný odpad hází i to, co do daného kontejneru nepatří.

Společnost Marius Pedersen, která svoz odpadu zajišťuje, o problému ví a bude dělat vše proto, aby byla závada co nejdříve opravena, případně aby byl kontejner co nejrychleji vyměněn.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11. 1. 2017
Autor: Daniela Brunnerová

Dobrý den,

vzhledem k dovolené jsem Vám nemohla odpovědět dřív. Stavbu vedle KC nerealizuje město a v současné době ani nemáme informace od investora o tom, kdy stavbu zahájí.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 28. 12. 2016
Autor: Ladislav Hrnčál

Dobrý den,

odbor správy majetku situaci prověří. V daném místě se jedná o tzv. účelovou komunikaci a obecně se však dá říci (čerpáme ze sborníku veřejného ochránce práv), že její vlastník není povinen udržovat ji sjízdnou (schůdnou). 

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21. 12. 2016
Autor: Petr Šíma

Dobrý den,

městská policie netoleruje parkování kamionů v centru Rakovníka. Přestupky jsou řešeny každý den, a to převážně blokově. Strážníci kamiony odkazují na záchytné parkoviště u Autostopu. Stejně postupuje i Policie ČR. Pokud jste dostal informaci jinou, prosím, obraťte se přímo na velitele MP Rakovník, který podání mylné informace prověří (je nutné poskytnout informaci kdy a a v kolik hodin jste informaci dostal).

Co se týče umístění dopravního značení, jeho umístění není v souladu s dopravními předpisy nutné - stání zde není možné z důvodu nedostatečné šíře komunikace. V minulosti zde již značky byly, ale buď byly odcizeny, nebo zničeny. Poté jsme na místo položili kameny, které také někdo ukradl. Zákaz stání jako takový je vymahatelný i bez dopravní značky.

V okolí cyklostezky město pozemky nevlastní. Vlastníme pouze pozemek pod cestou. Svůj zájem o čistotu prokazujeme každoročně tím, že v rámci akce Ukliďme Česko zde pravidelně uklízíme cizí pozemky. Pořádek na pozemcích, které nevlastníme, nemůžeme zajišťovat - jedná se o povinnost vlastníků. Podnět na zanedbání povinnosti vlastníků můžete podat na odboru životního prostředí. Všichni obyvatelé i vlastníci pozemků na území města mají podmínky pro to, aby mohli se svými odpady řádně nakládat (svoz odpadu, sběrný dvůr). To, že odkládají odpady i jinam, je bohužel záležítostí jejich osobní odpovědnosti a výchovy.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21. 12. 2016
Autor: Kalinová

Dobrý den,

výška nemovitosti se nejčastěji měří od takzvané srovnávací roviny označované ve stavebních výkresech jako +- 0,000. Toto se používá již dávno právě proto, že výška okolního terénu bývá různá v různých místech stavby a případnou úpravou terénu snadno změnitelná. Pokud se jedná o nějakou konkrétní stavbu, je nutno daný problém lépe konkretizovat - ideálně se obraťte přímo na odbor výstavby a investic.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21. 12. 2016
Autor: Jiří Šmíd

Dobrý den,

pro pokládku asfaltové směsi je stanovena minimální teplota podkladu. Asfaltové směsi se nesmí za žádných okolností pokládat v mrazu, proto byla v zájmu dodržení správných technologických postupů a následné životnosti asfaltu pokládka finální vrstvy odložena.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14. 12. 2016
Autor: Jiří Šmíd

Dobrý den,

v daném místě nebyl nájezd ani před samotným započetím rekonstrukce. Plán rekonstrukce byl po celou dobu vyvěšen na internetových stránkách města a všichni měli možnost se k projektu vyjádřit. Další úpravy v projektu již neplánujeme.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14. 12. 2016
Autor: Jiří Šmíd

Dobrý den,

Vámi zmiňované řešení nájezdu si při realizaci první etapy rekonstrukce sídliště Bendovka v roce 2015 vyžádali přímo občané, kteří s kočárkem jezdí. Dokončit chodník až za zatáčku nebylo možné z důvodu sklonu a terénu. V té době nebyl ani vykoupen pozemek naproti, aby mohl chodník vést přes něj. Po dokončení aktuálně realizované etapy bude chodník dokončen tak, aby kočárky mohly projet bez použití nájezdů na schodišti.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14. 12. 2016

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení