Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 
Autor: Ivana vachova

Dobrý den,

v roce 2018 bylo usilováno o zadání projektové dokumentace na část projektové dokumentace – ulice Lužní, která je v nevyhovujícím stavu. Bohužel celkové úpravy v sídlišti byly kvůli nesouhlasu občanů u navrhovaného parkoviště na mrtvém bodě. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace, kterou zhotovuje společnost K-projekt. Vzhledem k tomu, že správce sítě INNOGY plánuje opravu plynovodu v této lokalitě až v roce 2022-2023, tento termín se zdá být vhodným také pro celkovou rekonstrukci sídliště, která by však nadále byla závislá na shodě obyvatel sídliště s navrhovaným řešením a jejich ochotě řešení navrhovat, nikoli odmítat.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21. 11. 2019
Autor: MLEONARD

Dobrý den,

v letošním roce se zde již s žádnými úpravami nepočítá. Drobné úpravy jsou výhledově možné v roce 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21. 11. 2019
Autor: Mourek

Dobrý den,

v současné době se čeká na stanovisko úřadu Středočeského kraje z hlediska vlivu změn v územním plánu na životní prostředí. Předpokládáme, že k žádnému podstanému vlivu na živ. prostředí nedošlo. Jakmile úřad obdrží toto stanovisko, dojde ke zveřejnění nové dokumentace, která musí být vyvěšena 30 dní před konáním veřejného projednání. Předpokládaný termín veřejného projednání obdržených připomínek a námitek v návrhu nového územního plánu je v lednu roku 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19. 11. 2019
Autor: Petr Slanař

Dobrý den,

Váš dotaz jsem předal veliteli Městské policie.

Městská policie v rámci kontrolní a hlídkové činnosti dohlíží na dodržování veřejného pořádku a zároveň dohlíží na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Špatně parkující vozidla u ekonomky jsou už i několikrát řešena blokově, včetně dodávky. Celkově v Rakovníku s parkováním problém je, hlavně co se týče šíře komunikací. Do ulice Nádražní majitelům obchodů atd. vjezd nezakážeme a NEzásobování se jim špatně prokazuje.

V případě podezření ze spáchání přestupku, mohou občané toto podezření oznamovat na lince 156, je to účinnější a okamžitě řešitelné.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19. 11. 2019
Autor: Mourek

Dobrý den,

zatím poslední konané zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 16. 9. 2019, tudíž zveřejněná usnesení jsou nejaktuálnější. Přijatá usnesení najdete pod položkou "Samospráva" a dále "Zastupitelstvo". Další zasedání zastupitelstva města se bude konat 9. 12. 2019 v Kulturním centru v Rakovníku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 15. 11. 2019
Autor: Václav Kinkor st.

Dobrý den, 

z důvodu novely zákona o místních poplatcích vyhlášené ve sbírce zákonů dne 6. 11. 2019 bude zastupitelstvo města na svém jednání dne 9. 12. 2019 schvalovat nové znění obecně závazných  vyhlášek o místních poplatcích zavedených na území města Rakovníka.  Sazba "poplatku za odpady" je stanovena  OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a v současné chvíli tedy nevíme, zda zastupitelé na svém jednání dne 9. 12. 2019 rozhodnou poplatek ponechat ve stávající výši nebo jej změnit.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 14. 11. 2019
Autor: MLEONARD

Dobrý den,

v příštím roce bude probíhat projektování rekonstrukce budovy Omáčkovny, realize je výhledově v plánu v letech 2020-21, dle finančních možností města. Co se týče opravy děr ve Spalově ulici, tak pokud v letošním roce ještě proběhne pokládka živice a umožní to klimatické podmínky, tyto díry budou vyspraveny.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 11. 11. 2019
Autor: Jaroslav

Dobrý den,

důvod rekonstrukce uvedl vlastník komunikace (v tomto případě Středočeský kraj) jako opravu povrchu a mostu v tomto úseku. Pokud byste požadoval podrobnější odůvodnění, kontaktujte prosím kraj. Komunikace z Lišan na Krupou je již průjezdná, probíhají zde však stále práce na silnici. Opravený úsek bude končit v místě, kde uvádíte. V tomto rozsahu se vlastník silnice (Středočeský kraj) rozhodl komunikaci opravit.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 11. 11. 2019
Autor: Martina Svobodova

Dobrý den,

otevření bazénu je plánováno na začátek roku 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 4. 11. 2019
Autor: Jan Vitner

Dobrý den,

město rekonstrukci ulice Jiráskova určitě plánuje, avšak rekonstrukce probíhají v koordinaci se síťaři. Každý rok se provádí aktualizace těchto koordinací, v tuto chvíli máme od síťařů informaci, že do ulice Jiráskova se výhledově dostanou nejdříve v roce 2023-2024. Jakmile budou mít síťaři dokončeno, může rekonstrukci povrchů realizovat město. Nicméně tyto termíny neznamenají, že jakmile síťaři skončí, začne rekonstrukce povrchů, protože samozřejmě bude záležet na aktuálních finančních možnostech města v tom daném roce.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 1. 11. 2019

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení