Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Autor: Hana Kubínková

Dobrý den,

rada města zřídila podle ustanovení § 122 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, komisi životního prostředí jako svůj iniciativní a poradní orgán. Působí v oblasti životního prostředí – zejména hodnocení žádostí o poskytnutí příspěvků, podávání stanovisek, námětů a doporučení dotýkajících se samosprávné činnosti města v dané oblasti.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 8. 4. 2022
Autor: Petr

Dobrý den,

před budovou gymnázia došlo k pokácení 6 neuspořádaných dřevin (1 jehličnan, 1 bříza převislá, 2 keře zlatice a 2 keře jalovce), místo nich budeme nahrazovat 82 m2 nezpevněné plochy (mulčovací kůra okolo nových stromů) a vysadíme zde 12 okrasných třešní a jednu lípu. Jde zde pouze o přípravu projektu, který započne v červnu, kdy se bude upravovat celé prostranství před novým Víceúčelovým studijním a společenským centrem. Mohli jsme to pokácet už v lednu, ale nechali jsme to na poslední chvíli právě proto, aby to byla co nejkratší doba do začátku stavby. Jednalo se samozřejmě o nešťastné načasování, kdy došlo během pár hezkých dní k výkvětu zlatice.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 30. 3. 2022
Autor: Tomáš Polák

Dobrý den,

před budovou gymnázia došlo k pokácení 6 neuspořádaných dřevin (1 jehličnan, 1 bříza převislá, 2 keře zlatice a 2 keře jalovce), místo nich budeme nahrazovat 82 m2 nezpevněné plochy (mulčovací kůra okolo nových stromů) a vysadíme zde 12 okrasných třešní a jednu lípu. Jde zde pouze o přípravu projektu, který započne v červnu, kdy se bude upravovat celé prostranství před novým Víceúčelovým studijním a společenským centrem. Mohli jsme to pokácet už v lednu, ale nechali jsme to na poslední chvíli právě proto, aby to byla co nejkratší doba do začátku stavby. Jednalo se samozřejmě o nešťastné načasování, kdy došlo během pár hezkých dní k výkvětu zlatice. Projekt byl upraven tak, abychom nezasahovali do již hotového, takže návaznost bude až od rohu budovy gymnázia.

Kácení dřevin před kostelem, které zmiňujete, nemá nic společného s úpravou parteru před VSSC. V nové územní studii revitalizace Husova náměstí, která byla nedávno představena veřejnosti, se počítá pouze s těmi duby, keře by měly jít pryč a měla by být dotažena oboustranná linka s hlohy. Ovšem tato revitalizace je prozatím ve fázi studie a výhledově se s ní počítá do budoucna.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 30. 3. 2022
Autor: Občan

Dobrý den, 

seznam kontejnerů najdete na webu města po kliknutí na odkaz ZDE (odkaz Separace Rakovník).

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 28. 3. 2022
Autor: Petr Kettner

Dobrý den,

podnět jsme předali svozové firmě, která zařídí výměnu kontejneru.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 17. 3. 2022
Autor: Martin P.

Dobrý den,

máme hotový projekt a jsme ve fázi žádosti o stavební povolení. V ČR existují pouze 2 odborné společnosti, které jsou schopny hřiště vybudovat. Bohužel mají momentálně nasmlouvané závazky v jiných městech. Jakmile to bude možné, bude vypsáno výběrové řízení s tím, že stavba bude dokončena v příštím roce.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 17. 3. 2022
Autor: Lenka Blažková

Dobrý den,

česká státní vlajka musí povinně vlát na budovách úřadů a institucí v den státního svátku. Mimo tyto sváteční dny však může vlajka na budovách a stožárech vlát stále a není nutné ji stahovat. V Rakovníku doposud nebývalo zvykem věšet státní vlajku mimo státní svátky, máte však pravdu v tom, že ztotožnění občanů se státem zvláště v této době je více než žádoucí. Předám Váš podnět vedení k prodiskutování.

Hezký den

K. Hradilová, tisková mluvčí, 11. 3. 2022
Autor: Olga Beulakkerova

Dobrý den,

dle informací z Ministerstva vnitra bylo ke dni 10. 3. 2022 zaregistrováno v rámci okresu Rakovník 251 uprchlíků, přímo v Rakovníku je to 70 osob. Upozorňuji, že se jedná o čísla těch, kteří prošli registrací přes Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, případně přes cizineckou policii.

Co se týče Vašeho dalšího dotazu, tak vše je ještě v řešení. Máme v plánu nejprve vytvořit adaptační skupiny a zajistit lékařskou prohlídku dětí. V nejbližší době chceme zprovoznit jednu volnou místnost v rakovnické MŠ, kde se budou děti všech věkových kategorií připravovat na život v Rakovníku (český jazyk, znalost okolí apod.). Ovšem nejprve je nutné vyřešit právní stránky věci, způsob financování lidských zdrojů a vlastní personální zabezpečení tohoto prvního kroku.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 11. 3. 2022
Autor: Milan

Dobrý den,

v tomto případě není třeba takto silných slov. Bohužel na základě upozornění Policie ČR, která reagovala na stížnost občanů z této lokality, jsme z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu byli nuceni odpadové nádoby z tohoto kontejnerového státní odstranit. V současné době se snažíme najít jiné vhodné místo.

Děkuji za pochopení.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 3. 2022
Autor: Milan

Dobrý den, 

město se zamozřejmě v minulosti zabývalo i touto možností platby, ale vzhledem k náročnému provozu se momentálně se tento způsob placení vůbec neřeší. 

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 7. 3. 2022

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení