Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 
Autor: Martin

Dobrý den,

parcely připravené k zastavění v současné době MěÚ Rakovník nemá. Vlastní pouze pozemky vhodné pro stavbu, ale případný zájemce by si musel sám zajistit zasíťování. Pro bližší informace se můžete obrátit na odbor správy majetku, majetkoprávní oddělení (313 529 174).

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 11. 9. 2019
Autor: Michal Doleček

Dobrý den,

žádné zásadnější nové informace z kraje k této záležitosti nemáme, stále probíhají stavební řízení.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10. 9. 2019
Autor: Luboš Tesař

Dobrý den,

děkujeme za podnět, tuto skutečnost ověříme, případně dojde k nápravě.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 9. 9. 2019
Autor: Ivan Jelínek

Dobrý den,

v této lokalitě probíhá výstavba bytových domů. Jakmile výstavba skončí, je jejich zhotovitel povinen navrátit stav vozovky a obrubníků do původního stavu.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 3. 9. 2019
Autor: Kovárníková

Dobrý den,

rekonstrukce plaveckého bazénu pokračuje podle plánu, otevření se předpokládá na počátku roku 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 3. 9. 2019
Autor: Vojta Divišovsky

Dobrý den,

rekonstrukce ulice Malinovského je plánována a v podstatě je připravena k realizaci, nicméně bude poměrně nákladná a proto se město snaží získat na tuto stavbu dotaci. Termín realizace bude záležet na finančních možnostech města.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 26. 8. 2019
Autor: Ing. Zdeněk Hvězda

Dobrý den,

Hodnotící zpráva parkovacího systému na Husově náměstí byla předložena radě města na své 22. schůzi, která se konala dne 14. 8. 2019. Zpráva vyhodnotila systém po 11 měsících provozu. Členové rady vzali zprávu na vědomí, rozhodli ponechat současný parkovací systém beze změn a uložili odboru správy majetku zahájit jednání o cenové nabídce na zavedení mobilní platby/MPLA pro parkovací systém na Husově náměstí. Zpráva je k nahlédnutí a stažení zde:

e_download.php?file=data/faq/odpoved713_1.pdf&original=Hodnotici_zprava_parkovaciho_systemu.pdf

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 22. 8. 2019
Autor: Štefan Duník

Dobrý den,

v současné době necháváme zpracovat cenovou nabídku na umístění přechodu v této lokalitě, nejedná se totiž pouze o namalování přechodu. Je potřeba vzít v potaz přípravu pro bezbariérové snížení na obou stranách přechodu, dlažbu pro nevidomé, vyznačení vodorovného značení a v neposlední řadě souhlas policie, včetně povolovacího procesu (jedná se o státní silnici).

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 22. 8. 2019
Autor: Petr Šíma

Dobrý den pane Šímo,

hodnotící zpráva byla předložena radě města na 22. schůzi, která se konala dne 14. 8. 2019 a je ke stažení zde e_download.php?file=data%2Feditor%2F525cs_3.pdf&original=Hodnotici_zprava_parkovaciho_systemu.pdf&fbclid=IwAR36sEcY_1iZ_aZZkiD1lJBSnd5cDK8cJq0Oca7cZ3R2zz2i7Z-dBj8gp9I

Skener RZ je pomocný nástroj pro urychlení vjezdu a výjezdu ze systému. Jsme si vědomi toho, že skenování RZ není stoprocentní, záleží na více faktorech (typ RZ, znečištění RZ, zaměnitelnost písmen a čísel - např. 3-8, B-8, O-D, I-1, což jsou nejčastější záměny). Pravý výjezdový skener a oba vjezdové skenery fungují ve většině případů bez problémů. Na levý výjezdový skener probíhá reklamační řízení.

Úklid lístků, které zde nechávají bezohlední řidiči, je zajišťován každé ráno před osmou hodinou.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

 

Jirka Cafourek, 20. 8. 2019
Autor: Libuše Porubčanová

Dobrý den,

nádoby na opotřebovaný potravinářský olej a tuk jsou v Rakovníku v těchto lokalitách: ul. Spalova, ul. Vinohradská, ul. Pod Václavem, ul. V Jamce vrchní část, ul. V Jamce spodní část, ul. Pod Nemocnicí, sídliště V Lukách, ul Čsl. Legií, ul. Ot. Beníškové, ul. Průběžná, ul. Fibichova, ul. S.K.Neumanna, ul. Kuštova, ul. Keramiků, sídliště Šamotka.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 14. 8. 2019

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení