Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 
Autor: Radka Švarcová

Dobrý den. Děkujeme za podnět. Vaše informace byly předány na odbor životního prostředí, který se jím intenzivně zaobírá.

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Michal

Dobrý den. V současné době sbíráme informace a zkušenosti ostatních obcí s tímto typem osvětlení. V případě, že zjistíme, že nám levnější zařízení poskytnou stejně kvalitní služby, nebudeme příliš dlouho váhat.

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Jaromír Nový

Již jsem Vám dvakrát odpovídal na uvedenou mailovou adresu, vždy se mi však moje odpověď vrátila jako nedoručitelná. Proto jsem považoval váš dotaz za anonym, na které ze zásady neodpovídám... Děkuji za pochopení a případné uvedení relevantní adresy.

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Jiří Vondříček

Děkuji za zásadní příspěvek. Možné je pochopitelně vše. Je však otázkou kolik by muselo být na množství chodníků, které se uklízí, pracovníků a nakolik by byli spolehliví. Je pravdou, že některé nekvalitně provedené stavby se propadají a  proto nyní již 4 roky používáme na chodníky zásadně dlažbu 80 mm únosnou i pro zmíněné typy mechanismů.  Chodníky však neničí jen multikáry, ale i bezostyšně najíždějící a parkující vozidla, tedy jejich  řidiči. V některých ulicích jako je např. Hwiezdoslavova, Čelakovského a další je dlažba od tohoto způsobu parkovaní zcela rozbitá. Podnět předám kompetentním osobám a ještě jednou za něj děkuji.

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Jarmila Fialová

Dobrý den. Pravá strana náměstí byla uzavřena, jeden pruh jsme nechali otevřený, protože i řidiči mají své potřeby. Děkuji za pochopení.

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Martina Najmanová

Dobrý den. Je to možné a není to žádný problém. Stačí si zavolat paní Sedlačkové na ekonomický odbor (313 259 104) o číslo účtu a variabilní symbol. Trvalý příkaz je možný, je ovšem brát v potaz v delším časovém horizontu změny výše plateb za odpady. 

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Annie Němec

Děkuji za informaci. Není to normální u nikoho, o to méně u strážníků. Pro možnou nápravu by však bylo dobré znát čas a místo přestupku. Děkuji za podrobnější informaci.

Jan Švácha, 10. 12. 2012
Autor: Stanislav Buebníček

Dnes (23. 11. 2012) v 9.00 by se měla stříhat páska a měl by být slavnostně znovuzahájen provoz na Karlovarce. Opět musím podotknout, že se nejedná o stavební akci města a Rakovník na ni měl minimální vliv. I zmíněnou informaci jsem musel poměrně složitě vytelefonovat. Děkuji za pochopení.

Jan Švácha, 23. 11. 2012
Autor: Jan Ryska

Dobrý den. Máme 11 dětských hřišť, které podléhají pravidelné roční revizi a pravidelným kontrolám: V Čermákových sadech, na sídlišti Generála Kholla, na sídlišti V Lukách, na sídlišti Pod Nemocnicí, v parku v Jamce, v ulici U Křížku, v areálu Hokejbal Rakovník Zátiší, v ulici Průhon, v areálu Tyršova Koupaliště, v areálu SK Rakovník a v ulici Vaněčkově.

 

Jan Švácha, 6. 11. 2012
Autor: Josef Kopřiva

Dobrý den,

o rozšiřování kamerového systému se vedou četné diskuze. Zatím se však spíše soustřeďují na střed města. Za každý návrh, který v tomto ohledu poskytnete, budu rád.

Jan Švácha, 5. 11. 2012

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení