Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 
Autor: Lenka Chládková

Dobrý den,

Váš původní dotaz se neztratil, omlouvám se za pozdější odpoveď, ale byla jsem na dovolené.

Realizovat rekonstrukci všech hlavních sítí zároveň je technicky nemožné, a to zejména v ulicích typu Hornická, které jsou velmi úzké a není možné dělat dva až tři  1,5 - 2 m hluboké výkopy vedle sebe, protože by se jednak zhroutily a není prostor pro ukládání výkopové zeminy. 

V okolí Vašeho domu má vozovka šíři 2,5 m, což celou situaci dále komplikuje, protože prostor je ještě více zúžen. Přístupnost jednotlivých nemovitostí byla omezována jen krátkodobě a po celou dobu stavby se auta ulicí pohybovala. Stavební firmy také na omezení přístupu dopředu upozorňovaly. Každý vlastník sítě má pravidla daná zákony, např. plynovou přípojku i elektropřípojku řeší vlastník sítě až k měřidlům, ale např. vodovodní či kanalizační přípojka je ve vlastnictví vlastníka připojené nemovitosti a musí si ji řešit sám. Takže proto rozdílnosti přístupu. 

Co se přívalových dešťů týče, nedají se naplánovat a pokud by šly, určitě bychom si je neobjednali v době stavebních prací. Škody jsou však minimální s ohledem na to, že spadlo 40 mm srážek během krátké doby.

Rekonstrukce komunikací vč. všech sítí jinak provést nelze a občané musí po omezenou dobu snášet prostředí stavby. Integrované záchranné systémy jsou při různých uzavírkách a probíhajících stavebních pracích o nich informování rozhodnutím odboru dopravy, takže jsou na ně připraveny a dokáží pomocí i za zhoršených podmínek. Konečná rekonstrukce povrchu proběhne od září do listopadu. Zhotovitel má však zájem nastoupit dříve a město ho zcela určitě v tomto podpoří. Podmínkou dřívější pokládky konečného povrchu vozovky je dodržení harmonogramu výkopových prací ze strany síťařů.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 7. 2017
Autor: Daniel

Dobrý den,

omlouvám se za delší dobu zpracování odpovědi, ale měla jsem dovolenou.

Město Rakovník v současné době připravuje projektovou dokumentaci pro nakládání s povrchovými vodami a rekonstrukci ulice Malinovského. Součástí tohoto projektu bude mmj. vybudování záchytných podzemních nádrží, které by v případě větších dešťů pobraly většinu spadlé vody.

Uspořádání Rakovníka a postupné zpevňování komunikací ve městě od 70. let zhoršilo tento jev (stékání vody z přívalových dešťů), který však existoval i před tím. Přívalový déšť, při němž spadne 40 mm během půlhodiny by zvládla, nadneseně řečeno, jedině kanalizace zvíci tunelu pražského metra a vzhledem k tomu, že matečné stoky jsou na úrovni Rakovnického potoka a přes odlehčovače jsou s ním spojené, okamžitě po zvýšení hladiny potoka, která se v posledním přívalovém dešti zvedla během několika minut skoro o metr, nic nefunguje. Letošní průběh dešťů však byl bez jakýchkoliv větších škod, což je zásluhou zpevnění žlabu na Zátiší.

Hlavním problémem ve městě jsou krajské komunikace č. 229/II Plzeňská a 237/II Pražská a velké zpevněné plochy nad Zátiším - bývalá celnice. Obě krajské komunikace procházejí městem a jejich vlastník se vůbec nezajímá o problematiku odvodu povrchových vod. Dost značnou měrou k tomu přispívají i sami obyvatelé, kteří se vůbec neřídí ustanovením NOZ §1013 a zejména §1019, což je velmi dobře patrné při rekonstrukcích jednotlivých ulic, kdy např. v loňském roce jsme zjistili v ul. Zd. Havlíčkové 7 vývodů (v plotu dlouhém 18 m), vedoucích na veřejné prostranství, svádějící povrchovou vodu ze soukromého pozemku na veřejné prostranství.

Vytopeným sklepům se obyvatelé vyhnou pouze tím, že své nemovitosti ochrání vhodným opatřením na přípojkách, jako jsou např. zpětné klapky, které zabraňují zpětnému vzdutí do nemovitosti po zaplnění kanalizace.

Zastavěné území města a současně většinou zpevněné území města má okolo 450 ha plochy, což při posledním dešti znamenalo cca 170 tis m3 vody spadlé během velmi krátké doby. Tuto situaci nevyřeší žádná kanalizace, ale povrchové úpravy, na kterých město pracuje viz např. Sportovní ulice, ale ve své snaze je omezeno pouze možnostmi, které mu poskytuje veřejné prostranství, kde je minimum ploch pro vytvoření např. záchytných poldrů či rigolů, které by akumulovaly rychle povrchovou vodu z přívalových dešťů a pak ji postupně vsakovaly nebo propouštěly do kanalizace tak, aby nárazová vlna kulminace vody v kanalizaci se zmírnila´, nebo zcela eliminovala. Tuto situaci město ale nevyřeší ihned, je to práce na desítky let a znamená to přebudovat cely systém odvodněné jednotlivých ulic.

Na závěr bych ráda dodala, že kanalizace jako taková nezkolabovala, ale fungovala a postupně odváděla vodu. Díky tomu jsou následky po posledním přívalovém dešti minimální.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 7. 2017
Autor: Lenka Chládková

Dobrý den,

Váš původní dotaz se neztratil, omlouvám se za pozdější odpoveď, ale byla jsem na dovolené.

Realizovat rekonstrukci všech hlavních sítí zároveň je technicky nemožné, a to zejména v ulicích typu Hornická, které jsou velmi úzké a není možné dělat dva až tři  1,5 - 2 m hluboké výkopy vedle sebe, protože by se jednak zhroutily a není prostor pro ukládání výkopové zeminy. 

V okolí Vašeho domu má vozovka šíři 2,5 m, což celou situaci dále komplikuje, protože prostor je ještě více zúžen. Přístupnost jednotlivých nemovitostí byla omezována jen krátkodobě a po celou dobu stavby se auta ulicí pohybovala. Stavební firmy také na omezení přístupu dopředu upozorňovaly. Každý vlastník sítě má pravidla daná zákony, např. plynovou přípojku i elektropřípojku řeší vlastník sítě až k měřidlům, ale např. vodovodní či kanalizační přípojka je ve vlastnictví vlastníka připojené nemovitosti a musí si ji řešit sám. Takže proto rozdílnosti přístupu. 

Co se přívalových dešťů týče, nedají se naplánovat a pokud by šly, určitě bychom si je neobjednali v době stavebních prací. Škody jsou však minimální s ohledem na to, že spadlo 40 mm srážek během krátké doby.

Rekonstrukce komunikací vč. všech sítí jinak provést nelze a občané musí po omezenou dobu snášet prostředí stavby. Integrované záchranné systémy jsou při různých uzavírkách a probíhajících stavebních pracích o nich informování rozhodnutím odboru dopravy, takže jsou na ně připraveny a dokáží pomocí i za zhoršených podmínek. Konečná rekonstrukce povrchu proběhne od září do listopadu. Zhotovitel má však zájem nastoupit dříve a město ho zcela určitě v tomto podpoří. Podmínkou dřívější pokládky konečného povrchu vozovky je dodržení harmonogramu výkopových prací ze strany síťařů.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 7. 2017
Autor: Veronika Mejtská

Dobrý den,

pokud vše dobře půjde, projektové práce týkající se celkové rekonstrukce Palackého ulice budou zahájeny v příštím roce. Projekt bude řešit nejen komunikaci a chodníky, ale také zeleň. Stromy ze severní strany jsou jedinou zelení, která v současné době alespoň částečně odcloní provoz, a jejich stav není takový, aby je bylo potřeba kácet.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 3. 7. 2017
Autor: Jiří Hýka

Dobrý den,

děkujeme za informaci, předala jsem kolegyni. Bude v brzké době vyřízeno.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 3. 7. 2017
Autor: Maxim

Dobrý den,

při rekonstrukci jakéhokoliv prostoru musí město dodržovat aktuální znění předpisů, jako např. rozměry parkovacích míst. Pak může dojít k tomu, že se počet parkovacích míst sníží oproti stavu před rekonstrukcí, kdy nebyla parkovací místa vymezena vůbec, nebo dle starých norem.

Obyvatelé Vysoké ulice mají v docházkové vzdálenosti 2 parkovací plochy nad Vysokou bránou, kde mohou parkovat svá vozidla, pokud neseženou volné parkovací místo přímo v ulici. Modré zóny ani jiný způsob rezidentního parkování v Rakovníku zavádět nebudeme.

V případě, že někdo z dané ulice volá MP, nemohou strážníci toto hlášení ignorovat. Pokud zaznamenáte, že nebyly pokuty dány všem špatně parkujícím, obraťte se, prosím, se stížností přímo na velitele MP pana Nového - jnovy@murako.cz.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 30. 6. 2017
Autor: Josef Fric

Dobrý den,

vybudování dočasného soklu stálo 5 571 Kč. Vámi zmiňované akce se zúčastnil místostarosta Miroslav Samaš na základě oficiálního pozvání ředitele rakovnického podniku Agro ZZN. Jednalo se o služební cestu na akci Polní den, které se zúčastnili pozvaní z celého regionu vč. zástupců jiných měst a obcí Rakovnicka.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 28. 6. 2017
Autor: josef

Dobrý den,

stavba Kauflandu probíhá pouze v režii investora, město nemá bližší informace o zahájení samotné výstavby. Lavičky, které zmiňujete, již nejsou umístěny v prostoru, jehož se týkala končící rekonstrukce. V současné době již zahajujeme přípravy na pokračování rekonstrukce dalších částí Bendovky.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 19. 6. 2017
Autor: Martin Vrtílka

Dobrý den,

na projekt regenerace panelového sídliště Zátiší je zpracovaný projekt pro územní řízení, územní rozhodnutí bylo potvrzeno Krajským úřadem Středočeského kraje. Nyní bude dokončen projekt pro stavební povolení a bude podána žádost o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení bude zpracován projekt pro provádění stavby a výběr zhotovitele. Po dokončení výběru zhotovitele budeme moci zahájit samotnou stavbu. S ohledem na všechny termíny by zahájení v ideálním případě připadalo v úvahu v listopadu, což není - s ohledem na klimatické podmínky - ideální, proto realizaci zahájíme nejspíše až po novém roce.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14. 6. 2017
Autor: Michaela Trešlová

Dobrý den,

rozhodnutí o povolení parkovacího místa nelze zrušit. Pouze v případě úmrtí majitele, příp. jeho odstěhování, se řeší umístěné dopravní značení. Pokud majitel porušuje podmínky rozhodnutí, může mu být uložena pokuta. To, že někdo parkovací místo neužívá, je bohužel bezohlednost vůči ostatním, kterou však nemůžeme nijak postihnout.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚa

Alida Štulajterová, 7. 6. 2017

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení