Město Rakovník
MěstoRakovník

Státní instituce

Státní instituce

Úřady ostatní
adresa: Česká republika
www adresa: http://business.center.cz/business/urady/  
oblast činnosti: všeobecné, podnikatelské

Kancelář prezidenta republiky
adresa: Praha
www adresa: http://www.hrad.cz 

Vláda České republiky
adresa: Praha
www adresa: http://www.vlada.cz  

Senát České republiky
adresa: Praha
www adresa: http://www.senat.cz

Poslanecká sněmovna České republiky
adresa: Praha
www adresa: http://www.psp.cz

Ochránce veřejných práv - Ombudsman
adresa: Brno
www adresa: http://www.ochrance.cz 

Ministerstvo financí
adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 
www adresa: http://www.mfcr.cz/ 
Tel.: 257 041 111 Fax: 257 042 788 E-mail: podatelna@mfcr.cz 

Ministerstvo zahraničních věcí
adresa: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 
Tel.: 224 181 111 Fax: 224 182 048 E-mail: info@mzv.cz http://www.mzv.cz/ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
www adresa: http://www.msmt.cz/  
Tel.: 257 193 111 Fax: 257 193 790 E-mail: info@msmt.cz  

Ministerstvo kultury
adresa: Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 
www adresa: http://www.mkcr.cz/  
Tel.: 257 085 111 Fax: 224 318 155 E-mail: posta@mkcr.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 
www adresa: http://www.mpsv.cz/  
Tel.: 221 921 111 Fax: 224 918 391 E-mail: posta@mpsv.cz 

Ministerstvo zdravotnictví
adresa: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
www adresa: http://www.mzcr.cz/
Tel.: 224 971 111 Fax: 224 972 111 E-mail: mzcr@mzcr.cz 

Ministerstvo spravedlnosti
adresa: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
www adresa: http://www.justice.cz/  
Tel.: 221 997 111 Fax: 224 919 927 E-mail: posta@msp.justice.cz 

Ministerstvo vnitra
adresa: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
www adresa: http://www.mvcr.cz/  
Tel.: 974 811 111 Fax: 974 833 552 E-mail: posta@mvcr.cz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu
adresa: Na Františku 32, Politických vězňů 20, 110 15 Praha 1 
www adresa: http://www.mpo.cz/  
Tel.: 224 851 111, 224 061 111 Fax: 224 811 089, 224 221 575 E-mail: mpo@mpo.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
www adresa: http://www.mmr.cz  
Tel.: 224 861 111 Fax: 224 861 333 E-mail: posta@mmr.cz 

Ministerstvo zemědělství
adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
www adresa: http://www.mze.cz/  
Tel.: 221 811 111 Fax: 224 810 478 E-mail: posta@mze.cz 

Ministerstvo obrany
adresa: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 
www adresa: http://www.army.cz/  
Tel.: 973 201 111 Fax: 973 200 149 E-mail: info@army.cz 

Ministerstvo dopravy
adresa: Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
www adresa: http://www.mdcr.cz/  
Tel.: 972 211 111 Fax: 972 231 184 E-mail: posta@mdcr.cz 

Ministerstvo životního prostředí
adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
www adresa: http://www.env.cz/  
Tel.: 267 121 111 Fax. 267 310 308 E-mail:posta@env.cz • Informační centrum evropské unie http://www.evropska-unie.cz/ 
• ISÚ - Informační systém o území http://www.isu.cz/
• Asociace krajů České republiky http://www.asociacekraju.cz/

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení