Město Rakovník
MěstoRakovník

Využití získané dezinfekce

Dezinfekce

Město Rakovník bude pokračovat v očistě veřejných prostor a bude zdarma distribuovat dezinfekci obyvatelům města starších 65 let.

Na základě získaného množství dezinfekčních přípravků od Středočeského kraje a z vlastních zdrojů bude město Rakovník zajišťovat nezbytnou očistu veřejných prostor a zdarma distribuovat dezinfekci nejohroženější skupině obyvatel starších 65 let s trvalým pobytem v Rakovníku v objemu 0,5l na osobu.

Příprava distribuce je již v plném proudu. Dnes, tj. ve čtvrtek 16. 4. 2020, se začíná stáčet dezinfekce do téměř čtyř tisíců půllitrových lahví, které nám věnovala společnost Procter & Gamble, za což bychom jim chtěli moc poděkovat stejně jako společnosti Anexia za přepravu zmíněných nádob.

Rozvoz občanům bude probíhat během několika následujících pracovních dní, počínaje pátkem 17. 4. 2020. Distribuci budou provádět zaměstnanci městského úřadu. 

Občané starší 65 let, kteří mají uvedený trvalý pobyt v Rakovníku na adrese Husovo náměstí 27 (radnice), si mohou svůj příděl dezinfekce vyzvednout do konce dubna na ústředně MěÚ Rakovník (nachází se po levé straně po vstupu do radnice z Husova náměstí).

Prosíme o sdílení, aby se informace dostala k maximálně možnému počtu dotčených občanů.

Základní pokyny pro použití dezinfekce

  • Dezinfekce je vhodná jak ruce, tak na povrchy
  • Nevdechujte výpary a aerosoly, neužívejte vnitřně
  • Při aplikaci dezinfekce nejezte, nepijte a nekuřte
  • Pro použití na ruce je vhodné dezinfekci přelít do nádoby s dávkovačem
  • Pro dezinfekci povrchů nastříkejte na povrch dezinfekci nebo ho otřete hadrem s dezinfekcí a nechte zaschnout
  • Dodržujte zásady správné aplikace na ruce
  • Dezinfekci skladujte v uzavřených obalech
  • Chraňte před přímým slunečním zářením, zdroji tepla a zdroji zapálení

Dez

Mezi občany budeme rozdávat dezinfekci Anti-COVID a ASOR.

Více informací o dezinfekci Anti-COVID najdete ZDE.

Více informací o dezinfekci ASOR najdete ZDE.

Datum vložení: 16. 4. 2020 13:12
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2020 12:13
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení