Město Rakovník
MěstoRakovník

Vývoj Organizačního řádu

Rada města vydává dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tento Organizační řád Městského úřadu Rakovník.

Příloha 1. Organizačního řádu - Organizační struktura

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 10. 2018)

Příloha k Dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu  - Organizační struktura

Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 1. 2019)

Příloha k Dodatku č. 2 k Organizačnímu řádu  - Organizační struktura odboru správy majetku

Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 7. 2019)

Přílohy k Dodatku č. 3 k Organizačnímu řádu  - Organizační struktura

Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 9. 2020)

Přílohy k Dodatku č. 4 k Organizačnímu řádu - Organizační struktura 

Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 1. 2021)

Přílohy k Dodatku č. 5 k Organizačnímu řádu - Organizační struktura 

Dodatek č. 6 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 6. 2022)

Přílohy k Dodatku č. 6 k Organizačnímu řádu - Organizační struktura 

Dodatek č. 7 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 6. 2023)

Přílohy k Dodatku č. 7 k Organizačnímu řádu - Organizační struktura 

Dodatek č. 8 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 1. 2024)

Přílohy k Dodatku č. 8 k Organizačnímu řádu - Organizační struktura 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení