Město Rakovník
MěstoRakovník

Legislativa

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

  • 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Největší změnou je posunutí termínu omezení skládkování odpadů z roku 2024 do roku 2030, kdy by mělo být recyklováno 60 % z celkového množství odpadů v ČR a v roce 2035 je cílem skládkovat pouze 10 % odpadů. Postupně bude zvyšován poplatek za ukládání odpadů na skládku ze současných 1000 Kč (2023) až na 1850 Kč za tunu odpadu uloženého na skládku v roce 2029. Tento ekonomický nástroj nás má předcházet vzniku odpadů, více recyklovat a využívat odpady a až na posledním místě ukládat odpady na skládku.

 

Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

  • Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 960 Kč za kalendářní rok. Zachována zůstává úleva ve výši 50% pro osoby starší 70 let věku a studenty denního studia škol umístěných mimo město, kteří jsou ubytováni v místě studia a nedosáhli věku 26 let. Osvobození od poplatku zůstává pro děti do 4 let věku a osoby pobývající déle než 6 měsíců mimo území ČR a také další zákonná osvobození uvedená v nově vydané obecně závazné vyhlášce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
  • Ze zákona jsou osvobozeny osoby, které jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této obci bydliště. Splatnost poplatku je k 30. 6. kalendářního roku.

Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Rakovníka

 

Kritéria pro přidělování odpadových nádob

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení