Město Rakovník
MěstoRakovník

Bukov

Úplná uzavírka silnice č. III/00611 u obce Bukov (od křižovatky se silnicí č. I/6 k zástavbě obce Bukov) bude probíhat z důvodu zajištění provádění stavby „D6 Hořovičky – obchvat v termínu od 30. 4. 2023 do 31. 3. 2026.

Objízdná trasa po silnici č. I/6 a I/27.

DIO k nahlédnutí ZDE.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení