Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali

Radní a zastupitelé projednávali 1

Vybrané zprávy ze 43. a 44. schůze rady města a z 8. zasedání zastupitelstva města

Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník a SK Rakovník

Stavební práce byly zahájeny 18. 1. 2024 předáním staveniště zhotoviteli stavby. Termín pro dokončení stavby byl stanoven na 31. 5. 2024. V průběhu stavby řešilo investiční oddělení ve spolupráci s TDS a zhotovitelem stavby řadu změn za použití technického „know-how“ výrobce montovaných systémů, které vychází z jeho dlouholetých výrobních zkušeností. Výsledkem těchto jednání byl vzájemný zápočet vícepráce a méněpráce, a tím došlo ke snížení ceny díla o 705 082,92 Kč bez DPH.

 • Původní cena - 22 080 067,60 Kč bez DPH
 • Nová cena - 21 374 984,68 Kč bez DPH

 

Dodání skladových kontejnerů do areálu SK

Projekt na modernizaci areálu SK, který zahrnuje výstavbu nových šaten pro fotbalový klub a klub pozemního hokeje, dodávku tribun a zpevněných ploch, se chýlí ke konci. Poslední zamýšlenou dodávkou v souladu s požadavky uživatelů je umístění skladových kontejnerů na plochu po bývalé tribuně. Byl tedy zahájen průzkum trhu na dodání dvou skladových kontejnerů o rozměrech 4,55 x 2,25 m. Základní požadavky byly dány projektovou dokumentací, vybavení kontejnerů a jejich materiálové provedení bylo následně dopracováváno v rámci nabídek, aby byly všechny nabídky porovnatelné. Bylo osloveno pět společností, nejnižší nabídkovou cenu podala společnost WAREX spol. s r.o. ve výši 591 694 Kč bez DPH. Rada města tedy rozhodla o uzavření kupní smlouvy, termín dodání je nejpozději 30. 9. 2024.

 

Rekonstrukce chodníků v ulici Huřvinská

V lokalitě Zátiší nyní probíhá rekonstrukce ulice Riegrova, v současné době se pracuje na rekonstrukci inženýrských sítí, město bude provádět finální úpravu povrchů od podzimu. V souvislosti s požadavky tamních občanů a probíhající rekonstrukcí byla přislíbena rekonstrukce chodníků v ul. Huřvinská v části od ul. Riegerova až nahoru do ul. Malinovského.

Práce budou rozděleny na 2 etapy.

 • I. etapa od ulice Riegrova, po ulici Bradského v celkové výši 501 562, 61 Kč vč. DPH,
 • II. etapa od ul. Bradského do ulice Malinovského, v celkové výši 661 910, 21 Kč vč. DPH.

Ve spodní části se jedná o rekonstrukci plochy 190 m2 s kompletní výměnou obrubníků a ve vrchní části se jedná o plochu 259 m2. Termín plnění je 15. 6. 2023 – 30. 10. 2024.

 

Program regenerace MPR a MPZ v roce 2024

Na základě žádosti města Rakovník o poskytnutí státní finanční podpory ve výši 1 393 000 Kč, provedlo Ministerstvo kultury ČR přepočet v souladu se zásadami dotačního programu a přidělilo městu Rakovník pro rok 2024 částku 200 000 Kč. Městu byly doručeny 2 žádosti – Muzeum T. G. M. žádalo o dotaci na opravu střechy na Vysoké bráně a manželé Reitermanovi na udržovací práce v objektu č. p. 227.

Zastupitelstvo města schválilo toto rozdělení:

 • Městský dům č. p. 227 – oprava sklepů – I. etapa

stát max. 50 %                                              120 000 Kč

vlastník min. 40 %                                           96 000 Kč       

město min. 10% povinný podíl                    24 000 Kč

 • Muzeum T.G.M. Rakovník – Vysoká brána – oprava střechy                        

stát max. 50 %                                                80 000 Kč

vlastník min. 50 %                                      80 000 Kč

 

 

Další zajímavosti:

 

Omezení otevírací doby centrální pokladny

Od 1. 7. 2024 dojde k trvalému omezení otevírací doby centrální pokladny MěÚ Rakovník, a to na dny:

Pondělí              8:00 - 11:30  a 12:15 – 17:00 

Středa                8:00 - 11:30  a 12:15 – 17:00 

Veškeré poplatky a jiné závazky je možné uhradit bezhotovostně dle pokynů referentů úřadu nebo s využitím platebních údajů uvedených na konkrétním rozhodnutí – č. účtu 51005100/0300.

Pro informace (variabilní symbol, částka) volejte:

 • Poplatek za komunální odpad – 313 259 104
 • Poplatek ze psů – 313 259 135
 • Ostatní místní poplatky – 313 259 133

Možnost zaplatit hotově či platební kartou máte také v těchto kancelářích:

 • oddělení matriky
 • odbor správní – cestovní pasy, občanské průkazy a evidence obyvatel
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor životního prostředí (platba pouze v hotovosti)
 • odbor dopravy – platbomat

Co se děje ve městě – červen 2024

 • úprava plochy Na Váze za účelem přípravy dalšího využití
 • na Sběrném dvoře proběhl rozbor odpadu z odpadkových košů
 • po rekonstrukci je obnoven provoz v ulicích Jiráskova a Žlutického
 • probíhá rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně
 • průběžně probíhají opravy komunikací, čištění komunikací a opravy vodorovného dopravního značení (obcan/blokove-cisteni/)
 • byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 114 (bývalá dětská knihovna)
 • oprava dřevěné lodi ve vnitrobloku sídliště v ul. Čs. legií
 • probíhá rozšíření a oprava cesty od kynologického cvičiště do lokality za Penny marketem
 • byla zahájena rekonstrukce kanalizace v části Šamotka
 • probíhá rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu v Riegerově ulici
 • probíhají stavební úpravy v budově 1. ZŠ
 • probíhá rekonstrukce ul. Palackého
 • v areálu SK Rakovník se budují nové šatny a montovaná tribuna
 • pokračuje realizace projektu Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí 

 

Pronájem bytů

Byt č. 1 

 • nachází se ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 4 v ulici Nádražní v Rakovníku
 • celková výměra 82,33 m2 - pokoj 1  (27,31 m2), pokoj 2 (24,25 m2), kuchyně (14,30 m2), předsíň (10,20 m2), koupelna + WC (3,5 m2), sklep (2,5 m2)
 • minimální nájemné je stanoveno ve výši 12 761 Kč
 • aukce bude probíhat v pondělí 17. 6. 2024 od 10:15 hodin

 

Byt č. 11

 • nachází se ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 4 v ulici Nádražní v Rakovníku
 • celková výměra 69,65 m2 - pokoj 1  (20,73 m2), pokoj 2 (18,32 m2), kuchyně (15,09 m2), předsíň (6,95 m2), koupelna + WC (5,56 m2), sklep (3 m2)
 • minimální nájemné je stanoveno ve výši 10 796 Kč
 • aukce bude probíhat v pondělí 17. 6. 2024 od 11:00 hodin

Více informací najdete zde: https://aukce.mesto-rakovnik.cz/

 

Podnikni to!  - závěrečná zpráva po jarním kurzu

Město Rakovník s přispěním Středočeského kraje dlouhodobě podporuje podnikání svých občanů pravidelnou nabídkou kurzu Podnikni to! Na jaře 2024 proběhl už třetí běh, který byl pro účastníky zdarma. Jeho cílem bylo nastartovat zajímavé projekty. Absolventi mohou pokračovat a přidat se do Klubu podnikavců, který ve městě působí. Pod vedením odborníků mají možnost dlouhodobě a systematicky budovat své nastartované projekty a nápady i navazovat cenné kontakty.

Na kurz se registrovalo přes 20 občanů z města a okolních obcí v různých fázích podnikání, od začátečníků po zkušenější. Účastníci v malé skupině pod vedením zkušeného podnikatele hledali cesty k vybudování svých projektů a nápadů pomocí konceptu tzv. štíhlého přístupu v podnikání. Do budoucna tak získali široce uplatnitelné know-how, jak postupně projekt rozvíjet k úspěšné realizaci a obohatili se o nové inspirující pohledy.

“Kurz nabízí řadu praktických a důležitých informací, tipy pro úspěch, a to jak pro přípravu a rozjezd podnikání, tak i pro další růst a zlepšování. Zorientovala jsem se v tom, co podnikání všechno obnáší. Lektor měl výborný přehled o dané problematice.” oceňuje absolventka kurzu Hanka.

Do navazujícího Klubu podnikavců se může zapojit kromě absolventů i kdokoli z veřejnosti. Stačí mít chuť a odhodlání budovat efektivní a funkční podnikání. Setkání probíhají jednou měsíčně a členové tak mohou pracovat na svých podnikatelských projektech přímo v Rakovníku bez nutnosti dojíždět za cenným know-how daleko.

Součástí jsou diskuze projektů členů, jsou zváni hosté a experti na různá podnikatelská témata.

Klubové setkání si můžete vyzkoušet a nezávazně se připojit na nejbližší Sraz podnikavců, který se koná 26. 6. ve Wintrově síni na Radnici, Husovo náměstí 27, Rakovník.

Marie je absolventka jednoho z kurzů Podnikni to! a zároveň se účastní i Klubu podnikavců: “Na setkání si stanovujeme, co je do příště v našem projektu potřeba udělat. To člověka nutí, aby to opravdu udělal a posouvá ho to dál. Klub podnikavců bych doporučila všem, kteří chtějí podnikat a potkat podobně smýšlející lidi. Často totiž pomáhá vhled někoho dalšího z jiného oboru”, oceňuje.

Díky oficiální záštitě a podpoře města Rakovník a Středočeského kraje mají zájemci první návštěvu klubového setkání zcela zdarma.

Zaujal vás Klub podnikavců v Rakovníku? Přijďte na setkání! Nejbližší termíny, kontakty a informace najdete na webu klubpodnikavcu.cz.

 

Datum vložení: 13. 6. 2024 11:40
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2024 11:41
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení