Město Rakovník
MěstoRakovník

Opatření Rakovník

MěÚ Rakovník přijal následující opatření:

Budovy MěÚ Rakovník budou ode dne 17. 3. 2020 do odvolání otevřeny pro veřejnost pouze v pondělí (9:00 - 12:00) a ve středu (14:00-17:00).

Úřední hodiny pokladny a podatelny budou totožné

Při vstupu do Radnice z Husova náměstí bude po dobu nově stanovených úředních hodin umístěna urna, do které se bude podání vkládat v přiložených obálkách.

Preferujeme podání prostřednictvím  České pošty nebo elektronicky (e-mail: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

Místní poplatky se po dobu nouzového stavu nevybírají v hotovosti. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník a jsou splatné do 30. 6. 2020. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů. Přikládáme kontakty, od kterých Vám budou poskytnuty vyčerpávající informace týkající se přerušení živnosti atd.:

Smetanová Renata (313 259 212), Porubská Marcela (313 259 217, 727 871 012), Mayer Vladimír, Ing. (313 259 218), Šíma Jiří (313 259 211, 606 727 136)

U zadního vstupu do radnice na Husově náměstí je zřízeno sběrné místo pro podomácku vyrobené roušky. Darované roušky budou využity PRIMÁRNĚ pro zajištění bezpečnosti v Masarykově nemocnici Rakovník, pečovatelské služby, záchranářů, hasičů, apod.!

Města Rakovník se zákaz dotkne následujícím způsobem:

Školská zařízení

Od středy 11. 3. 2020 budou do odvolání uzavřeny všechny základní a střední školy v Rakovníku. Rada města rozhodla o uzavření všech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Rakovník, a organizační složky Jesle Rakovník, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

Kultura

Na základě opatření vlády ČR, která vyhlásila nouzový stav, se do odvolání ruší všechny akce. O náhradních termínech se bude jednat a bude o nich informovat KC Rakovník. Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti. Krajská zařízení (Muzeum T.G.M a Rabasova galerie) jsou také do odvolání uzavřena.

Městská knihovna Rakovník

Ve dnech 13. 3. - 15. 4. 2020 bude knihovna pro veřejnost uzavřena. Vypůjčené dokumenty budou automaticky prodlouženy do 30.4.2020. Žádáme čtenáře, aby si v tomto mezičase neobjednávali knihy prostřednictvím on-line formuláře. Pokud jste si nevyzvedli zamluvenou knihu, termín rezervace se vám prodlouží o 10 dní po znovuotevření.

Aquapark Rakovník

Aquapark Rakovník bude od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavřen. Uzavření bazénu se využije pro provedení kompletní sanitace (která by jinak proběhla první týden v září), vyčištění prostor bazénu a k řešení reklamačních řízení, která nelze uskutečnit během plného provozu.

Situace bude opětovně vyhodnocena za týden.

Sportovní zařízení

Sportovní kluby, které hospodaří s majetkem města, obdržely informaci o vyhlášení nouzového stavu s uložením, aby byl důsledně dodržován zákaz obsažený v tomto opatření.

Následná opatření řeší zařízení individuálně.

Masarykova nemocnice Rakovník

Od 10. 3. 2020 do odvolání platí zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních nemocnice. 

Více informací najdete na webových stránkách rakovnické nemocnice.

(https://www.nemorako.cz/)

Městská tržnice a čtvrteční trhy

Městská tržnice nebude do odvolání fungovat ve standardním režimu a čtvrteční trhy se taktéž ruší do odvolání.

Blokové čištění

Během trvání omezeného pohybu osob, nařízeného vládou ČR, nebude v rámci pravidelného blokového čištění v ul. Čs. Legií a nábř. T. G. Masaryka docházet k odtahu vozidel, která zde během čištění zůstanou zaparkována.  Blokové čištění bude přesto probíhat.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je ode dne 16. 3. 2020 do odvolání uzavřen pro občany. Podnikatelům s vlastním IČ zde bude, v případě nezbytné nutnosti, odvoz odpadu umožněn.

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ (Státní zdravotní ústav) a MŽP (Ministerstvo životního prostředí)

Bylo doporučeno stanovisko od SZÚ a MŽP. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 najdete ZDE.

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Ostatní provozovny

Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení