Město Rakovník
MěstoRakovník

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Statistika

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. "Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem", uvedla ředitelka Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj Ing. Monika Braunšveigová.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důkladně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Případné dotazy můžete směřovat na pracovníka Krajské správy ČSÚ, pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2020, kterým je paní Bc. Zuzana Mašková, tel. 731 439 298, 274 053 195.

Datum vložení: 31. 1. 2020 12:31
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2020 12:46
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení