Město Rakovník
MěstoRakovník

Participativní rozpočet - konec termínu

Konec termínu pro podání návrhů se blíží!

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet (dále jen „PaR“). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiná seskupení, sdružení či komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu, jejíž výše je předem stanovená, na realizaci projektů investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy a ovlivnit tak efektivní využívání finančních prostředků města ve prospěch občanů. Zároveň se předpokládá ze strany veřejnosti větší zainteresovanost, co se týče doby udržitelnosti, údržby a ochrany zhotovených projektů v rámci PaR. Projednávání navrhovaných projektů je prováděno formou veřejné diskuze jednotlivců či zájmových skupin obyvatel města. Tyto společné diskuze nebo projednávání umožňují vybrat nejvhodnější projekty k vlastní realizaci v rámci participace. Některé zajímavé a veřejně prospěšné projekty, které však z různých důvodů nebudou realizovány v rámci participace, budou zařazeny do zásobníku projektů a mohou být dále zpracovávány a připraveny k realizaci v rámci investičních akcí města Rakovníka. Občané se tak mohou aktivně zapojit do procesu společného plánování rozvoje města Rakovníka.

Rámcový harmonogram participativního rozpočtu 2020 

1. říjen – 31. prosinec 2019 – vyhlášení projektu, zveřejnění výzvy na webových stránkách města, přijímání projektů

leden - únor 2020 - kontrola projektů, hodnocení z hlediska realizovatelnosti, projednání na úrovni příslušných odborů, konsultace s předkladateli, doplnění či úprava projektů, předložení projektů Radě města (dále jen „RM“) ke schválení k dalšímu procesu

březen 2020 - veřejné projednání a prezentace projektů, přesný termín bude oznámen na webových, FB stránkách města, měsíčníku Radnice a mobilní aplikaci

březen - duben 2020 - hlasování veřejnosti se stanovením pořadí

květen - červen 2020 - projednání a schválení projektů RM a ZM, následně příprava jejich realizace

 

Pravidla participativního rozpočtu nazvaného "Rozhodněte sami" schválilo zastupitelstvo města na svém 6. zasedání dne 16. 9. 2019.

Organizačními garanty participativního rozpočtu pro rok 2020 byli doporučeni zastupitelé MUDr. Ivo Trešl a Mgr. Jan Mudra.

Podklady jsou ke stažení po kliknutí na následující odkazy:

Pravidla pro předkladatele
Příloha č. 1 - Formulář podání

Příloha č. 2 - Formulář rozpočtu

Příloha č. 3 - Podpisový arch podporovatelů projektu

Datum vložení: 17. 12. 2019 13:08
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2020 14:21
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení