Město Rakovník
MěstoRakovník

Kam s ním?

odpad

V posledních dnech a týdnech přibývají stížnosti na nedostatečnou likvidaci odpadu. Jsou odůvodněné. Popelnice přetékají a to i přesto, že Město Rakovník četnost vyvážení komunálního odpadu zvýšilo. Pojďme se ale na problematiku svozu odpadů podívat podrobněji.

V minulém roce vyprodukoval každý občan Rakovníka 202,00 kg směsného komunálního odpadu.

Tříděného odpadu, papíru, plastů, skla, kompozitních obalů a jedlých olejů se vytřídilo na jednoho obyvatele 48,57 kg. Bioodpadu bylo vytříděno celkem 410,40 t, což představuje na jednoho obyvatele 26,00 kg.

Je ovšem třeba říci, že obyvatelé Rakovníka třídí odpady zodpovědně. I díky tomu obdrželo město od společnosti EKO-KOM a.s. za loňský rok odměnu ve výši 2 060 008,- Kč. Nicméně tato částka, ač nezanedbatelná, je jen zlomkem prostředků, které město na likvidaci odpadu vynaloží. Za svoz odpadu totiž platí společnosti Marius Pedersen a.s. částku blízkou devatenácti miliónům korun za rok. Vzhledem k tomu, že sazba za svoz komunálního odpadu je stanovena na 720,- Kč, pokryjí vybrané poplatky každý rok necelou polovinu nákladů na svoz odpadu, zbytek jde z městského rozpočtu.

V nákladech na svoz odpadu je pro informaci zahrnut svoz odpadu směsného, tříděného, svoz oleje, bioodpadu, odpadkových košů a komplet sběrný dvůr - tedy objemný, nebezpečný odpad a suť.

Myslím si, že je užitečné vědět, jak svoz komunálního odpadu v průběhu času probíhá:

Plast – pondělí, čtvrtek

Papír – úterý, pátek

Sklo – 1x3 týdny, poslední zatím 7. 5. 2020

Nápojové kartony – 1x14 dní

Bioodpad – pondělí, pátek

Kov, oleje – individuálně dle naplnění

Směsný odpad – každá ulice individuálně podle rozpisu

Na webových stránkách města (obcan/sberny-dvur-a-odpady/) uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které u občanů vznikají. Podmínkou využití systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Rakovníku, je úhrada místního poplatku. Ten město stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 všem osobám, které mají na území města trvalý pobyt, nebo osobám, které na území města vlastní rekreační nemovitost.

Tolik pro vytyčení mantinelů k problematice odpadů v Rakovníku. A k tomu, proč tento článek vlastně vzniká.

Poslední dobou registrujeme (i díky hlášení prostřednictvím aplikace MojeObec) nárůst stížností na svoz komunálního odpadu. Část hlášení je hloupá a dokladující skutečnost, že je jednodušší dotknout se obrazovky mobilního telefonu, než se sehnout a sebrat zmačkaný papír. Objevil se i případ, kdy určitý člověk (nebudu uvádět občan, protože se domnívám, že žádný Rakovničan by nic podobného neudělal a odvezl by odpad na dané místo) vyvezl ke svozovému hnízdu staré pneumatiky, aby vzápětí lokaci nafotil a odeslal ji prostřednictvím telefonu k řešení na městský úřad. Většina hlášení je ovšem zcela opodstatněná. Prostory okolo odpadových nádob jsou zahlceny kartóny a lahvemi, popelnice přetékají a to navzdory výše uvedené četnosti svozů. Důvody je dle mého mínění několik.

V posledních týdnech a měsících jsou velice frekventovaná odpadová hnízda na kraji Rakovníka a pak také lokace v ulicích Prokopova, Pod Nemocnicí a Plzeňské. Při náhodné kontrole separačního místa v Prokopově ulici jsme byli svědky toho, jak ke kontejnerům přijelo auto s ústeckou značkou, vyskákali cestující, vyhodili pytle s odpadky a rychle ujeli. Pochopitelně nelze zjišťovat, zda v ulici nebo dokonce ve městě bydlí, dá se však s velkou pravděpodobností předpokládat, že se takto někteří lidé naučili likvidovat odpad se sloganem: „Nestarám se, město to uklidí.“ A jedná se skutečně mimo jiného také o kusy nábytku (skříně, postel, umyvadla). Když už nelze jinak, město zajistí výjimečný svoz odpadu v dané ulici, ovšem například v ulici Prokopově se hned druhý den na stejném místě opět objevily pneumatiky a objemný odpad. Obyvatelům ulice se to samozřejmě nelíbilo a domáhali se nápravy.

Prostředky na to, aby se objemný odpad u popelnic likvidoval každý den, by však byly na úkor některých plánovaných investic nebo by znamenaly navýšení sazby za svoz komunálního odpadu. Obojí je skutečně až mezní řešení problému. Pro účely likvidace objemného odpadu přece slouží sběrný dvůr a místní občané o něm vědí. Zaznamenali jsme také žádost o umístění kamer na jednotlivá separační místa. Ovšem zvyšovat sledovanost obyvatel by již opravdu zavánělo Velkým bratrem a touto cestou skutečně jít nechceme a nepůjdeme.

Každá doba má svá specifika. Ta současná spočívají v tom, že lidé produkují více odpadu, než je běžné. Přebývají více v rekreačních oblastech, mají čas na renovaci a budování svých obydlí, zboží nenakupují v kamenných obchodech, ale prostřednictvím internetu, nealko i alko nekonzumují v restauracích a vinárnách, ale v domácím prostředí. Všechno výše zmíněné znamená více vyprodukovaného odpadu. Věřím, že současná situace časem dospěje do stavu, na který jsme všichni zvyklí. Tou situací míním čisté město Rakovník, kde odpadky jsou pouze v popelnicích a na sběrném dvoře.

Do tohoto bodu ovšem nemůže dotáhnout město pouze starosta, radní nebo úředník. S tím si musíme poradit společně. Je zapotřebí být k sobě navzájem ohleduplní a vážit si svého okolí, možná přispět trochou svých sil a investovat alespoň zlomek svých sil do starosti o své okolí.

Jan Švácha

Datum vložení: 7. 5. 2020 14:41
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2020 14:42
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení