Město Rakovník
MěstoRakovník

Sběrný dvůr a odpady

Přílohy k Obecně závazné vyhlášce 5/2021

Specifikace služby a ceník služeb platný od 1. 1. 2022

Kritéria pro přidělování odpadových nádob

Separace Rakovník

Sběrný dvůr a odpady

Sběrný dvůr se nachází v ulici Dukelských hrdinů. 

Upozorňujeme na skutečnost, že na Sběrný dvůr mohou odpad odkládat pouze občané města, kteří prokáží občanským průkazem trvalý pobyt, nebo vlastníci rekreačního objektu na území města, kteří se prokáží dokladem o zaplacení místního poplatku.

Otevírací doba:
pondělí            11:00 – 17:00
středa              11:00 – 17:00
pátek               11:00 – 17:00
sobota             08:00 – 17:00  (duben – říjen)
sobota             08:00 – 11:00  (listopad – březen)

Telefonní kontakt:

  • centrála Louny: +420 493 647 793
  • vedoucí provozu Rakovník: +420 724 096 088, Petr.Kupka@mariuspedersen.cz
  • reklamace: +420 493 645 805

Místa zpětného odběru pneumatik

 

Označení sběrných nádob na použitý olej a kov

Použitý olej z kuchyní se do určených nádob vkládá v uzavřených PET lahvích.

OlejOlej02KovyKovy02

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 960 Kč za kalendářní rok. Zachována zůstává úleva ve výši 50% pro osoby starší 70 let věku a studenty denního studia škol umístěných mimo město, kteří jsou ubytováni v místě studia a nedosáhli věku 26 let. Osvobození od poplatku zůstává pro děti do 4 let věku a osoby pobývající déle než 6 měsíců mimo území ČR a také další zákonná osvobození uvedená v nově vydané obecně závazné vyhlášce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Ze zákona jsou osvobozeny osoby, které jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této obci bydliště. Splatnost poplatku je k 30. 6. kalendářního roku.

Veškeré informace najdete ve vyhlášce č. 3/2021.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení