Město Rakovník
MěstoRakovník

TZ - výsledky šetření ombudsmana ve věci parkovacího systému na Husově nám.

-

logo

 

Parkovací systém na rakovnickém Husově náměstí není protiprávní

 

Město Rakovník vyhrálo u kanceláře ombudsmana další spor o parkovacím systému se závorami na Husově náměstí.

„Již podruhé se šetřením ombudsmana ukázalo, že město nepochybilo, jde-li o fungování městem zvoleného systému placeného parkování a související regulaci dopravy v centru města dopravními značkami,“ řekl starosta Rakovníka Pavel Jenšovský.

U kanceláře ombudsmana si stěžoval jeden z rakovnických podnikatelů na režim parkování v centru města – stanovení zón s placeným parkováním, konkrétně na to, že jeho zákazníci, zaměstnanci a hosté jsou nuceni platit i za stání vozidla na místě mimo vymezenou oblast – 4 pronajatých parkovacích místech. Město stěžovatele již dříve informovalo o možnosti vydat 4 bezplatné parkovací známky (dle počtu pronajatých parkovacích míst) pro konkrétní vozidla zaměstnanců, nebo o vydání 4 přenosných bezplatných parkovacích známek pro zákazníky a hosty. Cílem stěžovatele bylo dosáhnout toho, aby blíže neurčení zákazníci a hosté, kterých může být dle vyjádření stěžovatele za den desítka až stovka, měli průjezd centrem města ke čtyřem parkovacím místům stěžovatele zdarma.

Zástupce ombudsmanky se ve své odpovědi přiklonil na stranu argumentů zástupců města, kteří od začátku sporu tvrdí, že zavedením tohoto systému nedochází k porušování zákona. Vjezd na náměstí je totiž osazen značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou s textem „Po – Pá 8:00 – 18:00, So 8:00 – 12:00, mimo držitele parkovacího lístku nebo povolení vjezdu“. Tímto schváleným dopravním značením je vyloučeno obecné užívání daných komunikací – náměstí slouží jako parkoviště a příjezdová komunikace k domům uvnitř zóny. Rezidenti a abonenti, kteří parkují na svých vlastních pozemcích, dostávají vjezdovou kartu zdarma. Ti rezidenti a abonenti, kteří z nějakého důvodu na svých vlastních pozemcích parkovat nemohou nebo nechtějí a parkují tedy na náměstí, si mohou vyřídit čipovou kartu opravňující k parkování za zvýhodněnou cenu.

„Při šetření jsem poukázal na Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy, jehož jedním z opatření v oblasti dopravní politiky je i omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst, čímž má dojít k odrazení řidičů od vjezdů do center měst a ke snížení objemu dopravního výkonu v dané lokalitě. Město Rakovník je jedním z prioritních měst, ve kterých bylo doporučeno v rámci aplikace opatření dopravní politiky rozšířit regulaci parkování v širším centru,“ řekl starosta Pavel Jenšovský.

Zástupce ombudsmanky ve svém odůvodnění mj. konstatoval, že úprava místního provozu, stanovující podmínky, za kterých je možné vjet do centra města, odráží veřejný zájem – v co možná nejkratší době dosažení požadované kvality ovzduší – a také to, že se město Rakovník vydalo střední cestou, kdy sice reguluje provoz aut na náměstí, ale nezvolilo nejtvrdší způsob regulace, tj. pěší zónu, která by vozidla z náměstí zcela vymístila.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Datum vložení: 19. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2017 0:00
Autor:

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení