Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 25. schůze rady města.

Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 167

Jedná se o nebytové prostory v nově zrekonstruované budově městské knihovny. Záměr byl zveřejněn třikrát. V uvedených termínech vždy proběhla aukce. Nyní rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvy s HB MediCare s.r.o. a Petr Beneš & Partners s.r.o.

V prostoru č. 1 bude společnost HB MediCare s.r.o. provozovat rehabilitační a rekonvalescenční ambulanci-fyzioterapii s budoucím přesahem do ortopedické ordinace. Vzhledem k potřebám nájemce zde proběhnou ještě dodatečné stavební úpravy, které budou spočívat ve vybudování několika místností ze sádrokartonových příček. V prostoru č. 2 bude pan Beneš provozovat kancelář své realitní společnosti Petr Beneš & Partners s.r.o.

 

Prodloužení nájemní smlouvy v ulici Pražská

Město Rakovník úzce spolupracuje s Masarykovou nemocnicí. Jeden z městských bytů v ulici Pražská je využíván pro ubytování lékaře specialisty a zaměstnance nemocnice. Přítomnost tohoto lékaře v rakovnické nemocnici je nezbytná pro zajištění péče pro pacienty celého okresu. Nyní bylo v rámci podpory rozvoje zdravotnických služeb rozhodnuto prodloužit nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

 

Stavební úpravy objektu Husovo nám. č. p. 114 v Rakovníku (bývalá dětská knihovna a infocentrum)

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu Husovo nám. č. p. 114 v Rakovníku“. Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci dvou nadzemních podlaží, zajištění bezbariérového vstupu, včetně zdvihací plošiny, nového sociálního zařízení, nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel), včetně nových topných rozvodů a nové elektroinstalace. Prostory stávající dětské knihovny budou využity pro kancelářské prostory. Projekční cena je 7 115 336,73 Kč bez DPH.

 

Výměna tlačítek na sloupech světelných signalizačních zařízení

Bylo rozhodnuto objednat u společnosti JTS CZ s. r. o. nová chodecká tlačítka s radarem na všechny světelné křižovatky za celkovou cenu 157 590,40 Kč vč. DPH. Jedná se o nová tlačítka s radarem, což znamená, že jsou zcela bezkontaktní. Toto opatření bude vhodné i pro to, aby občané nemuseli v době respiračních onemocnění na tlačítka sahat. Tlačítka umožní chodcům poslat žádost o uvolnění přechodu a rozsvícení zeleného světla pro chodce zcela bezkontaktním způsobem, a to např. přiblížením dlaně, nebo lokte. Hmatníky, které jsou součástí i těchto tlačítek s radarem, jsou primárně určeny nevidomým, či slabozrakým. Ve všech případech, ať už kontaktním nebo bezkontaktním způsobem, se po aktivaci rozsvítí velký nápis „čekejte“ a je dán signál pro spuštění zeleného světla pro chodce. Tlačítka jsou osazena pouze na dvou křižovatkách, a to u KC a u soudu, vždy jen na třech sloupech. V Nádražní ulici je čtvrtý směr do náměstí a u soudu je přechod směrem ke hřbitovu velmi málo vytížený, z tohoto důvodu tam chodecké tlačítko vůbec není. Jedná se tedy o 6 tlačítek na každé křižovatce. Křižovatka Na Váze není osazena vůbec, protože jsou přechody hodně vytížené, a tak by tlačítka ztrácela smysl.

 

Pro připomenutí:

Rakovnický festival vína

3. ročník Rakovnického festivalu vína se uskuteční v sobotu 30. září 2023 na Husově náměstí v Rakovníku.

 

Program:
13:00 - 18:00 Cimbálová muzika Michala Horsáka

19:00 - 20:00 Siluety

20:00 - 22:00 DJ Danda

Moderují Luděk Holý a Zdeněk Kintr

Vstupné na akci zdarma. K degustování vína nutno zakoupit festivalovou sklenici v ceně 100 Kč. Veškeré informace o vinné tour 2023 najdete na: www.festivalyvina.cz

 

Participativní rozpočet 2024

Na začátku října bude odstartován 5. ročník Participativního rozpočtu 2024 pod názvem „Rozhodněte sami“. Na tento projekt bude v rozpočtu města pro rok 2024 opět zahrnuta částka 1 mil. Kč.

Limit na jednotlivý předkládaný projekt včetně případné projektové dokumentace je ve výši maximálně 500 tis. Kč. Pravidla participativního rozpočtu 2024 včetně příloh zůstávají ve srovnání s letošním rokem beze změn. Veškeré materiály a potřebné dokumenty jsou ke stažení na webu města: urad/participativni-rozpocet/.

Od 1. října do 31. prosince jsou přijímány projekty, poté se bude postupovat dle harmonogramu, který je zveřejněn také na webu města. Projekty projdou kontrolou, dojde k veřejnému projednání a prezentaci projektů. Poté se bude o jednotlivých projektech hlasovat.

 

Rezervační systém

Městský úřad Rakovník nabízí využití rezervačního systému a vyřízení úředních záležitostí bez front a to na:

  • na správním odboru – oddělení evidence obyvatel – občanské průkazy a cestovní doklady
  • na odboru dopravy – registr řidičů a registr vozidel

Rezervační systém najdete na webu města: chci-si.../rezervacni-system/

 

Datum vložení: 26. 9. 2023 9:54
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2023 12:36
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení