Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 14. schůze rady města.

Rekonstrukce herny v MŠ V Lukách v Rakovníku

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukci herny v budově MŠ V Lukách v Rakovníku“.

Projektovou dokumentaci a rozpočet na tuto akci vypracovala paní Lenka Jandová. Rozpočet činí 734 795,45 Kč bez DPH a rekonstrukce herny o rozměrech 97,4 m2 zahrnuje provedení nových rozvodů elektroinstalace, položení nové podlahové krytiny z vinylových dílů, opravy omítek s přeštukováním a novou malbu. V celé herně bude proveden nový kazetový podhled s integrovanými LED panely. Nově budou osazeny truhlářskými kryty otopná tělesa.  Termín této akce je plánován od 3. 7. 2023 do 18. 8. 2023.

 

Rekonstrukce ZTI sociálního zařízení – 1. ZŠ Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce ZTI sociálního zařízení – 1. ZŠ Rakovník“ byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s firmou REMIUMA s.r.o. Nabídková cena společnosti činí 3 869 331,48 Kč vč. DPH.                                                                        

Pro připomenutí:

Projektovou dokumentaci a rozpočet na tuto akci vypracovali paní Lenka Jandová a pan Zdeněk Tvrz, rozpočet činil 3 332 368,11 Kč bez DPH. Jedná se o rekonstrukci ve třech podlažích, ve kterých je umístěno sociální zázemí pro dívky a chlapce, zahrnuje provedení nových rozvodů zdravotně technické instalace, ústředního topení a elektroinstalace. Budou provedeny nové keramické obklady a dlažby, stropní podhledy a výmalba, budou vyměněny nebo nově osazeny vnitřní dveřní křídla. Současně dojde k výměně zařizovacích předmětů zdravotechniky. Termín této akce, který byl konzultován s vedením 1. ZŠ, je plánován od 23. 6. 2023 do 3. 9. 2023.

 

Stěhování knihovny

Od 2. 5. 2023 bude Městská knihovna uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor. Knihy se budou přesouvat z budovy Na Sekyře (oddělení pro dospělé) ve spolupráci se zkušenou stěhovací firmou v týdnu od 9. 5. 2023. Knihy z dětského oddělení se budou přesouvat do nových prostor pomocí živého řetězu v délce cca 350 metrů. Bude vytvořen ze stávajícího do nového dětského oddělení žáky a studenty rakovnických škol. Dle počasí počítáme s tímto stěhováním v termínu 16. -18. 5. 2023. O slavnostním otevření Víceúčelového studijního a společenského centra budeme včas informovat.

 

Parkování Husovo náměstí

Od dnešního dne od 8:00 hodin byla uvedena do provozu vjezdová závora v Trojanově ulici. Tato ulice je prozatím jedinou vjezdovou ulicí na náměstí. Vysoká ulice zůstává stále uzavřená, o jejím znovuotevření budeme občany včas informovat pravděpodobně během příštího týdne dle postupujících prací.

 

Pro připomenutí:

Den Země v Rakovníku

Stále probíhají akce ke Dni Země:

  • Dne 21. 4. 2023 pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník cyklovýlet na Louštín. Sraz je v Klubu DDM Rakovník v Čermákových sadech v 15:00 hodin.
  • Dne 21. 4. 2023 pořádá druhý ročník studentů Gymnázia Rakovník exkurzi na Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, kde se seznámí s chodem odboru na úseku ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody.
  • Ve dnech od 17. 4. 2023 do 30. 4. 2023 bude pořádat Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci - VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro veřejnost zábavně vědomostní soutěž o ceny “VČELÍ STEZKA“. Na plotě botanické zahrady budou umístěny soutěžní otázky a úkoly včetně podmínek soutěže. Více informací naleznete na stránkách www.vcelarici.cz a na facebookové skupině RAKOvčelaříci.
  • Dne 22. 4. 2023 od 18:00 hodin pořádá Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci – VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro zájemce z řad veřejnosti přednášku “VČELY, JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE“. Akce proběhne v Rakovnické botanické zahradě – vchod brankou od potoka (cca 400 kroků od plaveckého bazénu směrem k zimnímu stadionu).
  • Dne 27. 4. 2023 pořádá 2. ZŠ Rakovník v rámci oslav Dne Země úklidovou akci v okolí školy a případně v dalších vybraných lokalitách.
  • Dne 6. 5. 2023 pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix o. s. 27. ročník vycházky “Vítání ptačího zpěvu v Rakovníku“. Začátek akce je v 6:30 hodin na parkovišti pod Tyršovým koupalištěm. Na programu je vycházka za pozorováním, poslechem a určováním ptáků nenáročnou trasou dlouhou cca 4 km. V případě zájmu a dostatku času proběhne po vycházce kontrola obsazenosti budek na Hané. S sebou vhodnou obuv do terénu případně dalekohled a určovací pomůcky.

 

Datum vložení: 21. 4. 2023 10:21
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2023 12:34
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení