Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 94. a 95. schůze rady města.

Den Země

Od roku 1990 je 22. duben slaven jako světový svátek životního prostředí i v České republice. K příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, se v Rakovníku bude konat několik akcí a my bychom Vás rádi na ně pozvali:

 • Dne 12. 4. 2022 pořádala Střední zemědělská škola Rakovník ve spolupráci s Městem Rakovník v rámci oslav Dne Země úklid Černého potoka a Rakovnického potoka
 • Dne 19. 4. 2022 od 18:00 hodin pořádá Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci – VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro zájemce z řad veřejnosti přednášku “VČELY, JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE“. Akce proběhne v Rakovnické botanické zahradě – vchod brankou od potoka (cca 400 kroků od plaveckého bazénu směrem k zimnímu stadionu).
 • Ve dnech od 19. 4. 2022 do 25. 4. 2022 bude pořádat Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci - VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro veřejnost zábavně vědomostní soutěž o ceny “VČELÍ STEZKA“. Na plotě botanické zahrady budou umístěny soutěžní otázky a úkoly včetně podmínek soutěže. Více informací naleznete na stránkách:  www.vcelarici.cz a na facebookové skupině RAKOvčelaříci.
 • Dne 19. 4. 2022 od 8:00 hodin pořádsl Dům dětí a mládeže Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Rakovník jarní kolo Ekologické soutěže pro základní a střední školy. Akce proběhne v Botanické zahradě v Rakovníku, kde budou žáci a studenti odpovídat na otázky z oblasti přírody a ekologie. Soutěž bude spojena s přednáškou Ing. Františka Pazdery v Klubu DDM Rakovník.
 • Dne 21. 4. 2022 od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory řady sponzorů, Města Rakovníka a Středočeského kraje. Farní zahrada se nachází naproti Muzeu T. G. Masaryka u Pražské brány v Rakovníku.

 

Výzva k podání projektů škol zřizovaných městem na školní rok 2022/2023

Jedná se o projekty škol, které se týkají rozšíření nabídky mimoškolních aktivit, navázání vzájemné spolupráce škol, školních klubů a školských zařízení, rozvoje vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mezinárodní spolupráce škol. Školy je zpravidla realizují v rámci příslušného školního roku.

Celkový objem finančních příspěvků školám zřizovaným městem schválilo zastupitelstvo města na rok 2022 v částce 450 000 Kč. Z celkového objemu finančních prostředků na rok 2022 Kč na mimoškolní aktivity škol zřizovaných městem, poskytovaných jako neinvestiční příspěvky na provoz, zbývá v letošním roce rozdělit 214 200 Kč (bude poskytnuto na 1. pololetí školního roku 2022/2023).

Školy budou podávat projekty na školní rok 2022/2023 na formuláři žádosti, a to v rozdělení na 1. a 2. pololetí školního roku 2022/2023 s termínem předkládání žádostí do 29. 4. 2022. Podané projekty posoudí komise pro výchovu a vzdělávání a doporučí orgánům města jejich finanční podporu.

Příspěvky školám bude po projednání v radě města schvalovat zastupitelstvo města, a to jako účelový

neinvestiční příspěvek na provoz na daný projekt.  V případě, že se předložený projekt bude týkat celého školního roku 2022/2023, předloží rada města zastupitelstvu města návrh na schválení části příspěvku, týkajícího se 2. pololetí výše uvedeného školního roku jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2023. Tím bude mít škola zajištěno finanční krytí projektu v celém školním roce.

 

II. etapa revitalizace školního dvora 1. základní školy Rakovník

Bylo zahájeno zadávací řízení na II. etapu revitalizace školního dvora 1. základní školy v Rakovníku, Martinovského 153. V roce 2019 byla zrealizována I. etapa rekonstrukce školního dvora, která zahrnovala výstavbu venkovní učebny a revitalizaci části dvora spočívající v položení nové zámkové dlažby, založení travnatých ploch a osazení hracích prvků a mobiliáře. V současné době je dokončena rekonstrukce sousední budovy „Omáčkovny“ a proto je v plánu realizovat revitalizaci zbývající části dvora, která by spočívala ve výstavbě skladu přiléhajícího k budově Omáčkovny a v dodláždění dvora ke vjezdu do areálu.

Projektová cena po aktualizaci v roce 2022 činí 1 818 741,52 Kč vč. DPH. Realizace této akce je plánována v termínu od 1. 7. 2022 do 20. 08. 2022.

 

Rekonstrukce chodeb a schodiště v MŠ Vinohrady

Bylo vyhlášeno zadávací řízení na rekonstrukci chodeb a schodiště v MŠ Vinohrady v Rakovníku. Rozpočet na tuto akci byl vypracován na základě žádosti ředitelky MŠ prostřednictvím jejího návrhu na údržbu a opravy na rok 2022. Projektová cena činí celkem 667 290,04 Kč včetně DPH a zahrnuje položení nové dlažby na chodbách v přízemí a I. patře, dále rekonstrukci schodiště a položení dlažby v úklidových místnostech a předsíňkách k šatnám v přízemí a v I. patře. Termín této akce je plánován od 1. 7. 2022 do 26. 8. 2022.

 

Výměna podlahových krytin v MŠ Klicperova

Na základě požadavku paní ředitelky MŠ na opravy a údržbu v roce 2022 byly radě města předloženy cenové nabídky na výměnu podlahových krytin ve čtyřech třídách a dvou spojovacích chodbách v hlavním pavilonu v MŠ Klicperova v Rakovníku. Podlahové krytiny jsou již v nevyhovujícím stavu, zejména co se týká bezpečnosti dětí. Poptávka byla zaslána 3 firmám a ve stanoveném termínu byly dodány dvě cenové nabídky. Na základě nich bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo na výměnu podlahových krytin v MŠ Klicperova v Rakovníku s ALTRYSS s.r.o., za celkovou cenu 520 277,73 Kč vč. DPH s termínem plnění od 11. 7. 2022 do 31. 7. 2022.

 

 

Pro připomenutí

 

Veřejné dražby

V současné době je na záchytném parkovišti připraveno k prodeji ve veřejné dražbě 6 vozidel. Pokud se vozidla nevydraží, budou předány k ekologické likvidaci. U všech vozidel, která budeme dražit, se bude jednat maximálně o koupi na náhradní díly.

Dražba proběhne ve středu 4. května 2022.

Informace k jednotlivým vozům najdete na webových stránkách města? aktualne/aktuality/verejne-drazby-vozidel-631cs.html

 1. Peugeot  106; 4. 5. 2022 v 11:00 hodin
 2. Citroën Xsara Picasso; 4. 5. 2022 v 11:15 hodin
 3. Škoda Felicia – červená; 4. 5. 2022 v 11:30 hodin
 4. Škoda Felicia  - tmavě modrá; 4. 5. 2022 v 11:45 hodin 
 5. Ford Galaxy; 4. 5. 2022 v 12:00 hodin
 6. Peugeot 807; 4. 5. 2022 v 12:15 hodin 

Prohlídky jsou pro všechny stanovené v jeden termín 27. 4. 2022 od 13:00 do 14:00 hodin v sídle TRAK, spol. s r.o., IČ: 14801353, Dukelských hrdinů 1991, Rakovník, sraz zájemců ve 13:00 hod.

 

Hlasování Participativní rozpočet 2022

Termín hlasování: 4. 4. 2022 10:00 hod - 15. 5. 2022 18:00 hod

Hlasování je možné:

 • ve webové aplikaci na internetových stránkách města Rakovníka 
 • odevzdat/odeslat hlasovací lístek do podatelny MěÚ. Obálku označte heslem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022. Dotazník určený pro odevzdání/odeslání najdete v dubnovém čísle Radnice, případně na podatelně MěÚ Rakovník

Charakteristiku projektů a další informace najdete na webu města: .../prihlasene-projekty-2022/

Další informace k hlasování zde: .../participat.../hlasovani-4/

 

Linka pomoci Ukrajině

Město Rakovník zřídilo speciální tel. linku 725 552 130 a kontaktní email pomocukrajine@murako.cz  pro ukrajinské uprchlíky a dobrovolníky, kteří jim pomáhají.

Linka bude k dispozici ve dnech pondělí – pátek v čase 8:00 – 16:00 hod.

Případně je možné své dotazy zasílat i na již zmiňovaný email: pomocukrajine@murako.cz.

 

Setkání s hejtmankou

V souvislosti s blížícím se konáním náhradního výjezdu hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové a dalšími členy Rady SK, který se uskuteční v úterý 3. května v Rakovnickém regionu, si Vás dovolujeme pozvat k setkání a diskuzi s hejtmankou a radními Středočeského kraje. Setkání se starosty a občany se uskuteční od 16:30 do 18:00 hod v KC Rakovník – Tylovo divadlo, Na Sekyře 2377, Rakovník. Pozvánka ZDE.

 

 

 

Přílohy

Plakát_A4_Rakovnik.pdf

Plakát_A4_Rakovnik.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,04 kB
Datum vložení: 22. 4. 2022 8:05
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:09
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení