Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 92. a 93. schůze rady města.

Rekonstrukce fasády pavilonu A – 3. ZŠ

Po zahájení zadávacího řízení nám bylo v termínu doručeno 5 nabídek. Následně hodnotící komise posoudila doručené nabídky a nezjistila žádné nedostatky. Na základě pořadí dle výše nabídkové ceny bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností LAGUNA – Roman Topinka. Jejich nabídková cena činí 861 004,68 Kč bez DPH, tj. 1 041 815,66 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 1. 6. 2022, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 20. 8. 2022. Připomínáme, že v roce 2005 byla na pavilonu A provedena kompletní výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová a byla zateplena fasáda systémem ETICS (tepelně izolační desky z fasádního pěnového polysterénu). Nyní se jedná se o celkovou rekonstrukci této fasády, která zahrnuje opravy stávající omítky, penetrační silikonový nátěr a krycí dvojnásobný silikonový nátěr v celé ploše a dále nový okapový chodník.  Předpokládaná hodnota této zakázky byla projektantem stanovena na částku 1 239 080,86 Kč bez DPH, tj. 1 499 287,84 Kč vč. DPH.

 

Rekonstrukce ulice Bří Burianů v Rakovníku

Bylo rozhodnuto zahájit zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Bří Burianů, Rakovník“.

Ulice Bří Burianů vč. dokončení ulice Hlavačovská v začátku úseku a části ulice Koubkova na konci úseku bude rekonstruována v celkové délce cca 400 m od křižovatky s ul. Havlíčkovou až po křižovatku s ul. Pod Bendovkou. Krátké úseky slepé části ul. Hlavačovská a ul. Na Rybníčku byly již realizovány v roce 2018. Ulice Pod Bendovkou byla realizována v roce 2016. Jedná se tedy o třetí a závěrečnou etapu rozsáhlého projektu. V letech 2020-1 byla provedena rekonstrukce vedení NN společností ČEZ Distribuce, nemohlo však dojít na demontáž betonových sloupů, protože je na nich umístěno VO. K demontáži tedy dojde v koordinaci po realizaci nového VO v rámci naší investiční akce. Akce je rovněž koordinována se VSOR, ten práce na výměně vodovodu a opravách kanalizace provede před zahájením resp. částečně v souběhu s naší investicí v červnu a červenci 2022. Předpoklad realizace práce je 15. 7. až 15. 12. 2022. Předpokládaná odhadovaná hodnota veřejné zakázky na základě v roce 2022 aktualizovaného rozpočtu projektanta je 9,9 mil. Kč bez DPH.

 

Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17

Bylo rozhodnuto zahájit zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17, Rakovník“.

Most č. 17 pod Papírnou je ve stavu ze všech v nejhorším a byl navržen na realizaci v roce 2022. Předpokládaná hodnota stavby mostu č. 17 je podle rozpočtu projektanta 4,25 mil. Kč vč. DPH.

Na most č. 16 bylo vydáno stavební povolení v lednu 2021, předpokládané náklady podle rozpočtu projektanta jsou ve výši 5,2 mil. Kč vč. DPH.

Předpoklad realizace prací na obou mostech je od 1. června 2022 do 15. června 2023 s tím, že realizace alespoň jednoho mostu bude komplexně do 15. 12. 2022.

 

Revolution train

Autorem projektu protidrogové prevence je NOVÉ ČESKO, nadační fond. Základem projektu je protidrogový vlak – multimediální mobilní vlaková souprava (šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit), která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání.  Protidrogový vlak bude přistaven na rakovnickém nádraží dne 30. 5. 2022.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála PČR. Jedná se o program prevence kriminality v souvislosti s užíváním návykových látek. Vzhledem k tomu, že se projekt „protidrogový vlak“ týká tak společensky negativního jevu, jakým drogy bezesporu jsou, doporučila policie ČR jeho prezentaci podporovat ve všech regionech.

V loňském roce byl nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO poskytnut peněžitý dar ve výši 110 tis. Kč a preventivní program tak mohlo navštívit přes 200 žáků 7. – 9. tříd základních škol v Rakovníku. Letos bude poskytnuta částka ve výši 120 tis. Kč.

 

Přípravné práce – parter před VSSC

Před budovou gymnázia došlo k pokácení 6 neuspořádaných dřevin (1 jehličnan, 1 bříza převislá, 2 keře zlatice a 2 keře jalovce), místo nich budeme nahrazovat 82 m2 nezpevněné plochy (mulčovací kůra okolo nových stromů) a vysadíme zde 12 okrasných třešní a jednu lípu. Jde zde pouze o přípravu projektu, který započne v červnu, kdy se bude upravovat celé prostranství před novým Víceúčelovým studijním a společenským centrem. (Na základě vypsaného zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník“ bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu se společností STAVKOM Veletice s.r.o., která stavební úpravy prostranství před VSSC provede za cenu 12 773 015 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení stavebních prací je červen 2022 s termínem dokončení do konce roku 2022.)

Dobu kácení jsme načasovali takto na poslední chvíli v rámci doby vegetačního klidu tak, aby to byla co nejkratší možná doba do začátku stavby. Projekt byl upraven tak, abychom nezasahovali do již hotového, takže návaznost bude až od rohu budovy gymnázia. Rejzkovy kameny byly přesunuty naproti přes silnici a před budovu MŠ.

 

 

Pro připomenutí

 

Veřejné dražby

V současné době je na záchytném parkovišti připraveno k prodeji ve veřejné dražbě 6 vozidel. Pokud se vozidla nevydraží, budou předány k ekologické likvidaci. U všech vozidel, která budeme dražit, se bude jednat maximálně o koupi na náhradní díly.

Dražba proběhne ve středu 4. května 2022.

Informace k jednotlivým vozům najdete na webových stránkách města? aktualne/aktuality/verejne-drazby-vozidel-631cs.html

  1. Peugeot  106; 4. 5. 2022 v 11:00 hodin
  2. Citroën Xsara Picasso; 4. 5. 2022 v 11:15 hodin
  3. Škoda Felicia – červená; 4. 5. 2022 v 11:30 hodin
  4. Škoda Felicia  - tmavě modrá; 4. 5. 2022 v 11:45 hodin 
  5. Ford Galaxy; 4. 5. 2022 v 12:00 hodin
  6. Peugeot 807; 4. 5. 2022 v 12:15 hodin 

Prohlídky jsou pro všechny stanovené v jeden termín 27. 4. 2022 od 13:00 do 14:00 hodin v sídle TRAK, spol. s r.o., IČ: 14801353, Dukelských hrdinů 1991, Rakovník, sraz zájemců ve 13:00 hod.

 

Hlasování Participativní rozpočet 2022

Termín hlasování: 4. 4. 2022 10:00 hod - 15. 5. 2022 18:00 hod

Hlasování je možné:

  • ve webové aplikaci na internetových stránkách města Rakovníka 
  • odevzdat/odeslat hlasovací lístek do podatelny MěÚ. Obálku označte heslem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022. Dotazník určený pro odevzdání/odeslání najdete v dubnovém čísle Radnice, případně na podatelně MěÚ Rakovník

Charakteristiku projektů a další informace najdete na webu města: .../prihlasene-projekty-2022/

Další informace k hlasování zde: .../participat.../hlasovani-4/

 

Linka pomoci Ukrajině

Město Rakovník zřídilo speciální tel. linku 725 552 130 a kontaktní email pomocukrajine@murako.cz  pro ukrajinské uprchlíky a dobrovolníky, kteří jim pomáhají.

Linka bude k dispozici ve dnech pondělí – pátek v čase 8:00 – 16:00 hod.

Případně je možné své dotazy zasílat i na již zmiňovaný email: pomocukrajine@murako.cz.

 

Parkoviště P&R

Máme zpracovanou studii, která řeší celou příjezdovou trasu k nádraží a nastiňuje možnosti řešení s ohledem na požadavky provozu (není ale s ohledem na pozemky).

Výstavba, která začala v minulých dnech je první částí a jedná se o výstavbu na našich pozemcích. Vznikne 68 parkovacích míst, původní stromy zde zůstávají a alej se bude ještě doplňovat. Vybudují se 2 spojovací schodiště s autobusovým nádražím, povrch parkoviště bude z vegetační, resp. zasakovací dlažby a nově vzniklý chodník bude jako obvykle ze zámkové betonové dlažby.

K realizaci byla vybrána společnost Chládek & Tintěra a.s., která nabídla cenu Kč 7 031 435 vč. DPH. Termín dokončení dle smlouvy je nejpozději do konce července.

 

Adaptační skupina

Město Rakovník provozuje adaptační skupinu pro ukrajinské děti ve věku 3 – 8 let. Využili jsme k tomu volné prostory v Mateřské škole Vinohrady. O děti se starají české vychovatelky ve spolupráci s ukrajinskými maminkami. Děti zde mají celodenní program, ve kterém je jak prostor ke hraní, tak i prostor k výuce češtiny. Naším cílem je dětem pomoci se adaptovat a zapojit je do běžného života v ČR tak, aby v budoucnu mohli případně navštěvovat naše mateřské i základní školy. Docházka do adaptační skupiny, svačiny i obědy jsou dětem poskytovány zcela bezplatně.

Zároveň příspěvková organizace města – Školní jídelna Martinovského 270 poskytuje obědy pro děti z další adaptační skupiny, kterou provozují místní dobrovolníci.

 

Datum vložení: 22. 4. 2022 8:03
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:05
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení