Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 65. schůze rady města, která se konala 31. 3. 2021.

Slevy na nájemném

Městu Rakovník již bylo doručeno několik žádostí o slevu na nájemném za užívání nebytových prostorů v majetku města. Z důvodu mimořádných nařízení vlády jsou tyto provozovny uzavřené nebo provozují svou činnost jen omezeně.

Rada města prozatím ve všech případech vyhověla a poskytla slevu ve výši 30% měsíčního nájemného po dobu 6 měsíců a to především z důvodu podpory podnikatelské činnosti při mimořádných opatřeních v souvislosti s COVID-19.

 

Omáčkovna 1. ZŠ Rakovník

Rada města Rakovník schválila dne 3. 2. 2021 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Oprava fasády, výměna oken a střešní krytiny na objektu Omáčkovny 1. ZŠ Rakovník“, termín pro podání nabídek byl do 24. 2. 2020.  V termínu byly doručeny 4 nabídky. Po vyhodnocení těchto nabídek bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s TEPEZA spol. s r.o. Nabídková cena společnosti TEPEZA spol. s r.o. činí 3 182 796,91 Kč bez DPH, tj. 3 851 184,26 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 1. 6. 2021 a dokončení nejpozději do 30. 9. 2021, tak aby byl zachován bezproblémový chod školy.

Zároveň bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu na výkon činnosti technického stavebníka stavby s Ing. Jaromírem Kazdou za celkovou cenu ve výši 57 450,- Kč. TDS je povinen kontrolovat průběh provádění stavebních prací a také jejich shodu s projektovou dokumentací.

Společnost RAKOFIRE s. r. o. bude při stavbě provádět výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za celkovou cenu ve výši 22 869,- Kč.

 

Peněžitý dar

Město Rakovník přijalo finanční dar ve výši 2 mil. Kč od společnosti Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. Tento dar bude použit zejména na výměnu oken na 1. MŠ v Rakovníku. Jde o výměnu 30 ks okenních otvorů a 1 ks balkonových dveří. Nová okna i balkonové dveře budou vyrobena v přesné replice stávajících výplní otvorů, jedná se o dřevěná špaletová okna. Současně s výměnou okenních výplní dojde k výměně vnitřních parapetů. Odhadovaná cena je 1 886 947,37 Kč vč. DPH. Akce je plánována od 28. 6. 2021 do 25. 8. 2021.

 

Ukliďme Česko

V Rakovníku proběhla v sobotu 27. 3. 2021 v čase od 8:00 do 19:00 hodin uklízecí akce v rámci Ukliďme Česko. Letos byla poprvé spojena s ploggingem pod záštitou Rozběháme Rakovník. Na předem určených místech byl samoobslužný pytlomat a sběrná místa naplněných pytlů - bylo to posezení za kynologickým cvičištěm na Jíláku, druhé rozcestí nad Olešnou (odpočinkové místo u Martina) a prostor u Tyršova koupaliště (parkoviště u nového mostu). Město Rakovnik tuto akci podpořilo, věnovalo rukavice pro uklízející a všechny nasbírané́ odpadky prostřednictvím Údržby městských komunikací odvezlo. Vzhledem k celodennímu trvání celé akce nejsme schopni odhadnout, kolik lidí se zúčastnilo.

 

Do práce na kole

Do práce na kole (a také pěšky či poklusem) je celorepublikovou výzvou, jejíž 11. ročník se uskuteční od 1. – 31. května 2021. 

Město Rakovník se společně s dalšími nadšenci zapojilo do výzvy v letech 2019 a 2020. Přestože loňský ročník byl oproti první účasti podstatně ovlivněn pandemickou situací, akce měla jednoznačně pozitivní ohlas. Smysl výzvy spočívá v tom, aby účastníci výzvy byli hravou formou motivováni k dopravě do svého zaměstnání udržitelnou formou – na kole, koloběžce, pěšky nebo během. V letošním roce se město Rakovník opět zapojí, informace k výzvě budeme sdílet na webových stránkách a fb Do práce na kole – Rakovník.

I v letošním roce došlo k úpravě pravidel, které se přizpůsobily současné situaci. Je možné započítávat nejen cesty do práce, ale i cesty do přírody, na nákup nebo se psem. Zapojit se může opravdu každý!

Pro ty, kdo nadále cestují na svá pracoviště, je určitě nejzdravější a nejbezpečnější variantou dopravovat se pěšky či na kole. Ostatní si mohou zapisovat třeba zdravotní vycházky, cesty pěšky či na kole na nákup. 

Pokud se chcete do výzvy zapojit s námi, navštivte webové stránky https://www.dopracenakole.cz/, kde se dozvíte veškeré informace k registraci a k pravidlům. Registrace probíhá do 7. května. Nezapomeňte se zaregistrovat pod hlavičkou města Rakovník.

Každý účastník, který se zaregistruje do 30. dubna, dostane originální tričko z bio bavlny s motivem od ilustrátorky Toy_Box  či nákrčník a může vyhrát některou ze skvělých cen od partnerů akce. 

Podrobná pravidla pro letošní ročník najdete  (https://www.dopracenakole.cz/o-vyzve/souteze-a-pravidla).

 

 

Pro připomenutí:

Úřední hodiny

Od pondělí 12. 4. 2021 dojde k obnovení klasických úředních hodin u všech agend vykonávaných Městským úřadem v Rakovníku, a to následovně: 

Pondělí 8:00 - 17:00

Středa 8:00 - 17:00

Pátek 8:00 - 12:00

 

Centrální pokladna MěÚ:

 • Pondělí:  8:00 - 11:30 / 12:15 - 17:00
 • Úterý:      8:00 - 11:30 / 12:15 - 14:30
 • Středa:    8:00 - 11:30 / 12:15 - 17:00
 • Čtvrtek:   8:00 - 11:30 / 12:15 - 14:30
 • Pátek:     8:00 - 11:30 / 12:15 - 13:00 

 

Podatelna MěÚ:

 • Pondělí:   8:00 - 17:00 
 • Úterý:       8:00 - 14:30
 • Středa:    8:00 - 17:00
 • Čtvrtek:   8:00 - 14:30
 • Pátek:      8:00 - 13:00

Poplatky je stále možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

U zadního vchodu do budovy radnice je umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (e-mail: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

 

Nové veřejné WC

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 byly zprovozněny nové veřejné WC na autobusovém nádraží.

Jsou zde nastaveny 3 způsoby platby:

 • zaslání SMS ve tvaru WC 48 (dámská toaleta) nebo WC 50 (pánská toaleta) na číslo 902 06
 • načtení QR kódu pomocí vašeho mobilního telefonu
 • bezkontaktní platba kartou

Cena služby je 10 Kč.

Na základě požadavku vedení města bylo schváleno, že provoz WC v Kulturním centru bude zachován do doby znovuotevření Kulturního centra. Provozní doba zůstává po – pá 8:00 – 16:00 hod.

 

Zápis pro školní rok 2021/2022

Zápis k zahájení povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 proběhne v rakovnických základních školách v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Zákonní zástupci si mohou do 15. 4. 2021 rezervovat konkrétní datum a čas zápisu prostřednictvím registračních systémů jednotlivých škol. Odkazy na ně a kompletní informace týkající se zápisu najdete na webových stránkách základních škol:

www.1zsrako.cz

www.2zsrako.cz

www.3zsrako.cz

Datum vložení: 9. 4. 2021 11:59
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2021 10:42
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení