Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 64. schůze rady města, která se konala 17. 3. 2021.

Uzavření Jeslí

Vláda z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace rozhodla nejen o uzavření všech škol včetně mateřských, ale i o uzavření dětských skupin. Toto opatření je zatím stále účinné.  Jesle Rakovník jsou v souladu s rozhodnutím vlády uzavřené, rodiče mohou čerpat na zajištění péče o děti tzv. ošetřovné po celou dobu uzavření dětské skupiny. Z tohoto důvodu je zrušeno hrazení zaopatřovacího příspěvku/udržovacího poplatku.

Zaměstnanci Jeslí Rakovník vypomáhají po dobu uzavření zařízení s antigenním testováním zaměstnanců města, proběhlo malování celého interiéru a připravují si další činnosti.

 

Mobilní aplikace MojeObec

Od března roku 2019 využívá Město Rakovník v rámci služeb systému MOBISYS mobilní aplikaci MojeObec. Služba MojeObec plní funkci varovného a informačního systému, kdy občané mohou být informováni o dění ve městě prostřednictvím zpráv doručovaných pomocí klasických SMS, e-mailů a notifikací. Aplikace umožňuje i oboustrannou komunikaci a občané mají možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou úřad informovat o problémech v obci.

Aplikaci užívá v současné chvíli 1071 uživatelů. Dosud evidujeme 429 hlášení, která se snažíme vyřešit v co nejkratším možném termínu. Na základě dobré zkušenosti s touto aplikací bylo rozhodnuto prodloužit smlouvu o další 2 roky.

 

Umístění předzahrádek

Na odbor správy majetku byla doručena první žádost na umístění předzahrádky restaurace v roce 2021. Poslední dva roky byly předzahrádky na náměstí a přilehlých ulicích dány provozovatelům do užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Stejný postup bude zachován i v letošním roce a předzahrádky budou umístěny na náměstí na základě bezplatné výpůjčky.

Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky, kde jsou zohledněny všechny pravidelně umísťované předzahrádky ve městě.  Jednotlivé smlouvy budou vždy uzavřeny na základě rozhodnutí rady města a až po udělení povolení zvláštního užívání komunikace, o které si musí každý provozovatel požádat odbor dopravy.

 

Změna termínu dokončení WC na autobusovém nádraží

Důvodem posunu termínu je nedokončené vyhotovení uvedeného WC, konkrétně opláštění toalety dřevinou ACCOYA realizované subdodavatelskou firmou. Bohužel společnost i přes rezervaci a včasné objednání uvedené služby z důvodu omezeného provozu a uvalené karantény většiny zaměstnanců není schopna zakázku vyhotovit v dohodnutém termínu. Proto byl termín dodávky a zprovoznění veřejných toalet na autobusovém nádraží posunut do 31. 3. 2021.

 

Veřejné WC – Kulturní centrum

Původně měly být provizorní veřejné WC v Kulturním centru v provozu pouze do doby umístění nových WC u autobusového nádraží. Nyní na základě požadavku vedení města bylo schváleno, že provoz WC v Kulturním centru bude zachován do doby otevření Kulturního centra. Veřejné WC provozuje společnost Údržba městských komunikací Rakovník spol. s r. o.

 

Kácení stromů – Zátiší

V letošním roce proběhne plánovaná revitalizace sídliště Zátiší. Od dnešního dne započalo kácení stromů v dotčené lokalitě. Jedná se o 15 stromů, které byly nadivoko vysázeny před mnoha lety a momentálně musí být pokáceny z důvodu rekonstrukce komunikace a vodovodu.

V této lokalitě dojde k rozšíření stávající komunikace, vybudování nových chodníků a parkovacích míst právě v místech, kde se nacházejí dotčené stromy. Za pokácené stromy zde bude samozřejmě po dokončení revitalizace sídliště náhradní výsadba, nové stromy budou vysázené právě v této lokalitě. V rámci revitalizace zde dojde k celkové úpravě zeleně a nahrazení těchto starých nadivoko vysázených stromů novými.

 

Pro připomenutí:

 

Úřední hodiny

Po dobu od 8. 3. 2021 do odvolání ve vazbě na nouzový stav se u agend vykonávaných Městským úřadem v Rakovníku stanovuje omezený rozsah úředních hodin takto:

 

pondělí 8:00 - 13:00 hodin

středa 12:00 - 17:00 hodin

 

Výjimka je u agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel vykonávané Městským úřadem v Rakovníku  takto:

 

pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin

 

Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (e-mail: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

Vzhledem k mimořádným krizovým opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu v Rakovníku ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy.

 

Participativní rozpočet 2021

Až do středy 31. 3. 2021 bude probíhat hlasování v rámci Participativního rozpočtu 2021. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude možno hlasovat pouze přes webovou aplikaci na internetových stránkách města Rakovníka.

Přestože byl přihlášen pouze jeden projekt, pravidla vyhrazují radě města právo rozhodnout o případném vyřazení z dalšího procesu takový projekt, který v celkovém součtu (po započtení případných záporných hlasů) získá méně jak 100 hlasů. Hlasovat mohou pouze občané starší 18-ti let a s trvalým pobytem v Rakovníku. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas, které může využít dle svého uvážení.

Více info na webu města: urad/participativni-rozpocet/

 

Vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu dle rozhodnutí hejtmanky

Vzhledem k současným vládním nařízením vydala hejtmanka Středočeského kraje Rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících na území Středočeského kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 26. 2. 2021, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, na území České republiky.

 V okresu Rakovník se jedná o tyto subjekty:

  • 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331
  • Základní škola a mateřská škola Jesenice
  • Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
  • Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí

 

Ploggingová akce – sobota 27. 3. 2021

Na 27. března připadá každoroční uklízecí akce Ukliďme Česko, se kterou se spojilo Rozběháme Česko, Běhej lesy a vznikla tak první unikátní ploggingová akce u nás.

Plogging je jednoduchá aktivita kombinující běhání a sbírání odpadků. V Rakovníku tato akce proběhne právě v sobotu 27. 3. 2021 v čase od 8:00 do 19:00 hodin u posezení za kynologickým cvičištěm na Jíláku. Jedná se o dobrou věc, kterou může v jakémkoliv rozsahu podpořit opravdu každý. Nemusíte být perfektní běžec, každý kus a každý kilometr se počítá.

Na místech bude samoobslužný pytlomat a budou to i sběrná místa naplněných pytlů. Dalšími místy na uložení naplněných pytlů je druhé rozcesti nad Olešnou (odpočinkové místo u Martina) a prostor u Tyršova koupaliště (parkoviště u nového mostu).

Město Rakovník tuto akci podporuje a všechny nasbírané odpadky odveze.

Datum vložení: 24. 3. 2021 10:36
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2021 10:38
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení