Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 59. schůze rady města, která se konala 6. 1. 2021.

Cyklostezka Lubná – Rakovník

Město Rakovník uzavřelo smlouvu o spolupráci s obcí Lubná za účelem realizace projektu „Cyklostezka Lubná – Rakovník“. Obec Lubná jako investor bude realizovat tuto stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Rakovník. Uzavření této smlouvy je nezbytné pro získání finančních prostředků z dotačního programu EU. Jedná se o podmínky financování a údržby cyklostezky. Financování projektu zajišťuje obec Lubná a zároveň se zavazuje udržovat cyklostezku v provozně a technicky vyhovujícím stavu.

 

Projekt Sportovní hala v Rakovníku

V roce 2019 převzalo město Rakovník od TJ TZ budovu sportovní haly do svého majetku. Vzhledem ke stavu objektu je nutné přistoupit k stavebním úpravám. Abychom předešli nákladům vynaloženým neefektivně, vznikla v roce 2020 Analýza variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku, která má pomoci při rozhodování o budoucnosti tohoto objektu.

Nejvíce diskutované varianty jsou ty, které staví novou halu v místě stávající sportovní haly. Stávající hala by byla rekonstruována, nová hala může vzniknout na místě stávajícího travního porostu, nebo je možné využít plochy na autobusovém nádraží. Vzhledem k tomu, že při zastavění části travnaté plochy bude stále dostatečná plocha pro opalovací louku, zdá se výhodnější využít plochu pro výstavbu ve stávajícím areálu. Protože se stále potýkáme v okolí nádraží i bazénu s nedostatkem parkovacích míst, bylo by vhodné plochu autobusového nádraží před halou využít pro rozšíření parkovacích míst.

Národní sportovní agentura připravuje program podpory na výstavby sportovních hal, z kterých by bylo možné čerpat případné dotace. Proto se rada města rozhodla pověřit oddělení rozvoje města a investic poptávkovým řízením na výběr projektanta pro zapracování studie kompletní rekonstrukce stávající sportovní haly a přístavby nové hrací plochy o velikosti 44 x 24 m ve variantě s pevnou stavbou.

 

Úprava šaten a sociálního zařízení na Zimním stadionu v Rakovníku

Vedení města schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Národní sportovní agentury v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 – Investice nad 10 mil. Kč na projekt „Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení na ZS v Rakovníku“.

Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané celkové způsobilé výdaje činí minimálně více než 10 mil. Kč (tj. minimální výše dotace je vyšší než 7 mil. Kč) a maximální výše dotace může být 50 mil. Kč. Vlastní zdroje žadatele musí být nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů. Předpokládaný rozpočet stavebních úprav šaten a sociálního zařízení (ubytovny) na ZS v Rakovníku činí za 1. NP a 2. NP celkem 14 100 683,17 Kč vč. DPH, z toho uznatelná část projektu se týká stavebních úprav šaten a sociálního zařízení v 1. NP a předpokládané způsobilé výdaje činí 11 240 339,29 Kč. Dotace by pak byla ve výši 70% z celkových způsobilých výdajů, což je 7 868 237,50 Kč.

 

Zánik mandátu Ing. Petra Svobody a vzniku mandátu náhradníka

Z komunálních voleb vznikl dne 6. 10. 2018 mandát člena zastupitelstva města Rakovník Ing. Petru Svobodovi, který byl zvolen za SMĚR Rakovník – Nestraníci. Jmenovaný zastupitel rezignoval na svůj mandát podáním doručeným starostovi dne 30. 12. 2020. První a druhý náhradník v pořadí doručili také svou rezignaci, a proto na uvolněný mandát nastoupil ze zákona dne 5. 1. 2021 třetí náhradník z kandidátní listiny Ing. Jaroslav Satranský, který je připraven mandát vykonávat.

 

Prozatímní veřejné toalety

Na sklonku roku 2020 město Rakovník hledalo řešení situace týkající se uzavřených veřejných WC na Husově náměstí. Probíhala jednání s vedením Kulturního centra v Rakovníku, kde se případně uvažovalo o využití WC v přízemí. Momentálně je KC díky vládním nařízením uzavřené a bylo tedy dohodnuto, že se zde vzhledem k současné covidové situaci od 11. 1. do 9. 2. 2021 otevřou veřejné WC. Případné prodloužení provozu těchto veřejných toalet bude záviset na vývoji pandemie, resp. pokračujícímu uzavření Kulturního centra.

Poplatek za využití WC bude 5 Kč a otevírací doba bude od  Po – Pá 8:00 – 16:00 hod.

Datum vložení: 25. 1. 2021 8:57
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2021 10:05
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení