Město Rakovník
MěstoRakovník

Poskytování bezúročné půjčky pro živnostníky

Půjčka

Středočeský kraj umožňuje živnostníkům žádat o účelovou návratnou finanční výpomoc.

Upozorňujeme, že o půjčku poskytovanou Středočeským krajem může žádat pouze osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „žadatel“) za dodržení následujících podmínek.

Chcete vědět, zda se můžete přihlásit o „půjčku“? Odpovězte si na následující otázky. Pokud si na všechny následující otázky odpovíte ANO, bude Vám žádost schválena.

  • Jste k datu žádosti evidován v rejstříku živnostenského podnikání a je Vám přiděleno IČO a jste fyzická osoba provozující živnost podle § 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a k 12. 3. 2020 včetně jste svou živnost aktivně provozoval?
  • Máte alespoň jednu živnost, která není pozastavená, přerušená nebo zrušená k 12.3.2020?
  • Neprobíhá u Vás exekuční a insolvenční řízení a nejste zanesen v registru exekucí a insolvencí?
  • Máte sídlo podnikání na území Středočeského kraje?
  • Nemáte trvalé bydliště na ohlašovně obecního nebo městského úřadu?
  • Nepřekročíte příjmem této půjčky podmínky stanovené v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013)?

Detailní návod k poskytnutí půjčky naleznete zde: Detailní návod k poskytnutí.

Proces registrace se skládá z jednotlivých kroků, kde je nezbytné vyplnit všechny povinné položky. Vyplňte prosím níže uvedené identifikační údaje. Tyto údaje po zadání již nelze měnit.

V případě nejasností můžete kontaktovat podporu na e-mailu pujckazivnostnikum@kr-s.cz.

Více informací také ZDE.

Půjčka

Datum vložení: 4. 6. 2020 14:03
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2020 14:11
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení