Město Rakovník
MěstoRakovník

Oprava fasády radnice Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku

Radnice

Rada města vybrala zhotovitele pro opravu fasády budov radnice.

Město Rakovník každým rokem využívá finanční podporu z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravy kulturních památek, které jsou v majetku města Rakovníka. V letošním roce odbor správy majetku navrhl z tohoto dotačního programu financovat opravu historické fasády radnice, Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku. Minimální podíl města Rakovníka v rámci dotačního programuje je 50 % z celkové částky.
Rada města uzavřela smlouvu o dílo se Zdeňkem Roudenským, Jesenice u Rakovníka, který opravu fasády provede a to za cenu 187 976,53 Kč vč. DPH u budovy č. p. 29 a za cenu 265 363,89 Kč vč. DPH u budovy č. p. 30.
Datum vložení: 25. 2. 2020 13:51
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2020 13:55
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení