Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 8. 2. 2018

-

logo

Kvalita pitné vody

Radě města byla předložena informativní zpráva o kvalitě pitné vody v Rakovníku za 4. čtvrtletí roku 2017. Kvalita pitné vody je kontrolována v souladu s legislativou, rozbory vody vyhověly hygienickým limitům. Pro bližší informace případně kontaktujte společnost RAVOS s.r.o.

 

Dětské hřiště na Šamotce

Dětské hřiště na Šamotce se na jaře dočká nových hracích prvků. Rada města proto rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na výměnu hracích prvků dětského hřiště Šamotka v Rakovníku. V rámci podmínek zadávacího řízení bude hodnotící kritérium při výběru zhotovitele posuzován vizuální návrh rozmístění hracích prvků a jednotlivé navržené druhy hracích prvků. Jednotlivé firmy, předloží svůj návrh, kdy celková cena za výměnu hracích prvků nesmí přesáhnout částku 200 000,- Kč vč. DPH. Nabídky mohou být předkládány do 19. 2. 2018 a předpokládaná doba zahájení prací je začátek dubna 2018.

 

Provoz jeslí v roce 2018

Rada města rozhodla, že v roce 2018 budou jesle zřizované městem uzavřené v letním termínu od 9. 7. do 3. 8., přičemž výše zaopatřovacího příspěvku za měsíc červenec byla stanovena na částku 250 Kč/1 den docházky a bude účtována až v měsíci srpnu 2018. Dále stanovuje výši zaopatřovacího příspěvku v srpnu 2018 na 400,- Kč, při absenci dítěte po dobu celého měsíce srpna 2018. Jesle budou v letošním roce uzavřeny ještě 30. 4., 7. 5. a od 27. do 31. 12. 2018.

Datum vložení: 8. 2. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení