Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 30. 11. 2017

-

logo

 

Varhaník pro slavnostní obřady

Městský úřad Rakovník opět hledá varhaníka pro slavnostní obřady. Bližší informace poskytne vedoucí správního odboru Ing. Z. Chmelíková – zchmelikova@murako.cz, tel. 313 259 238.

 

Kompostéry pro občany

Od 1. 12. 2017 probíhá další kolo příjmu žádostí o kompostéry, o něž mohou žádat majitelé pozemků v k. ú. Rakovník, kteří zatím o kompostér nepožádali. Kompostéry mají objem 1000 l a jsou k dispozici pro občany zdarma. Podmínkou je jejich použití na území města, po 5 letech se stanou majetkem občanů, které je budou mít ve výpůjčce. Žádosti o kompostéry lze vyřídit přes odbor správy a majetku telefonicky nebo emailem.

 

Přijetí daru – 3. ZŠ Rakovník

Rada města udělila souhlas 3. základní škole, Rakovník k přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč od společnosti TRITON, Rakovník určeného na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky školy.

 

Kvalita pitné vody

Radě města byla předložena informativní zpráva o kvalitě pitné vody v Rakovníku za 3. čtvrtletí roku 2017. Kvalita pitné vody je kontrolována v souladu s legislativou, rozbory vody vyhověly hygienickým limitům.

 

Koupě šlapadel

Rada města rozhodla zakoupit pro areál Tyršova koupaliště 2 nová šlapadla. Šlapadla dodá společnost Lodní centrum Ostrava za cenu 70 000,- Kč vč. DPH.

 

Vypůjčení středu kruhových objezdů

Rada města rozhodla vypůjčit Tradičnímu pivovaru v Rakovníku středy – zeleně kruhových objezdů za účelem umístění venkovní expozice. Na pozemcích budou instalovány předměty odkazující na město a historii piva. Náklady na údržbu pozemku bude zajišťovat pivovar.

 

Vznik mandátu Miloslava Mánka

Rada města bere na vědomí zánik mandátu zesnulého člena zastupitelstva města pana Václava Laňky. Mandát člena zastupitelstva získává ke dni 12.11.2017 pan Miloslav Mánek jako náhradník z kandidátní listiny. Složení slibu do rukou starosty proběhne na pondělním zasedání zastupitelstva.

Datum vložení: 30. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2017 0:00
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení