Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 28.3.2019

-

logo

Shrnutí žádostí o granty

 

Program pro poskytnutí dotací města Rakovníka v roce 2019 v oblasti

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Požadovaná částka

Rozděleno

kultury

1 000 000,- Kč

1 798 230,- Kč

1 000 000,- Kč

prevence patologických jevů

150 000,- Kč

366 100,- Kč

120 000,- Kč

sportu

4 000 000,- Kč

7 543 100,- Kč

3 828 400,- Kč

na podporu zájmových spolků

340 000,- Kč

749 520,- Kč

303 000,- Kč

životního prostředí

150 000,- Kč

250 680,- Kč

140 000,- Kč

sociálních věcí a zdravotnictví

220 000,- Kč

341 000,- Kč

210 000 Kč

 

Kamery pro městskou policii

Rada města rozhodla zahájit dynamický nákupní systém na veřejnou zakázku „Kamery pro Městskou policii Rakovník“. Tento systém umožňuje operativně pořizovat běžné zboží, v našem případě kamery a příslušenství nezbytné k jejich montáži, zprovoznění a integraci do Městského Kamerového Dohlížecího Systému, v průběhu trvání DNS (tj. 4 roky). Zároveň je možné upravovat požadavky v souladu s vývojem technologií.

 

V současné době tvoří MKDS celkem 29 kamerových bodů (48 pevných kamer, 6 pohyblivých kamer) Kamerový systém bude rozšířen o nový bod na budově katastru nemovitostí. Výhledově jsou plánovány výměny kamerových bodů na náměstí, v ul. Trojanova a v ul. Palackého.

 

Rekonstrukci sociálního zařízení pro MŠ Klicperova má zhotovitele

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s B + P Hájek stavba s.r.o., Rakovník, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení, šaten a kuchyněk v Mateřské škole Klicperova, čp. 1904, Rakovník, za cenu 1 525 859,53 Kč vč. DPH.

Termín této akce je plánován od 3. 6. 2019 do 23. 8. 2019. Jedná se o poslední rekonstrukci sociálního zařízení mateřských škol v majetku města.

 

 

Nasvícení přechodu pro chodce v ulici Plzeňská u Alberta

Na konci minulého roku bylo avizované nasvícení přechodu pro chodce v ulici Plzeňská u Alberta.  Rada města na poslední radě rozhodla na základě předložené cenové nabídky objednat u Pavla Srpa, Rakovník, negativní nasvícení tohoto přechodu za cenu 130 969,86 Kč vč. DPH. Tento rok je prozatím v plánu také nasvícení tří přechodů ve Vladislavově ulici.

 

Oprava střešní krytiny radnice zhotovitele

Výměnu střešní krytiny radnice Husovo nám. 29 v Rakovníku za cenu 1 057 683,99,- Kč vč. DPH a Husovo nám. 30 v Rakovníku za cenu 1 343 931,27 Kč vč. DPH provede Jiří Polukoška, Podbořany. Stávající střešní krytina bude nahrazena novou z pálených tašek bobrovek, kladených ve dvojité vazbě, dále bude provedena výměna střešních latí a částečná oprava krovu.

 

Hledá se varhaník

Městský úřad Rakovník hledá hudebníka hrajícího na elektrické varhany pro konání slavnostních svatebních obřadů.

Více informací poskytne zájemcům matrikářka Hana Picková, tel. č. 313 259 102, 313 259 112, email: hpickova@murako.cz nebo mhulkova@murako.cz.

 

Sebeobrana pro ženy

Městská policie Rakovník pořádá ve spolupráci s Judo club Praha seminář zaměřený na sebeobranu pro ženy. Uskuteční se 11. 4. 2019 v tělocvičně 2. ZŠ. Začátek semináře je v 17:00, vstup je zdarma a pouze pro ženy. Vhodná je sportovní obuv na přezutí a pohodlný oděv. Na místě bude otevřena šatna, kde bude možnost se převléci. Celá akce se uskuteční pod záštitou starosty města.

Datum vložení: 28. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení