Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 2.10.2019

-

logo

30. výročí listopadu 1989

Od 1. 10. 2019 probíhá v Roubence Lechnýřovně a v Galerii Samson Cafeé výstava „1989. NEZAPOMÍNÁME. PŘIPOMÍNÁME“. Výstava potrvá do 24. 11. 2019. K výstavám se budou vztahovat také další akce - komentované prohlídky, besedy (například s fotografem Tomki Němcem), setkání s přímými účastníky událostí a jinými zajímavými osobnostmi, promítání filmů, scénické čtení. Rada města podpořila akce k 30. výročí listopadových událostí částkou 50 000,- Kč.

 

 

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník

Rada města zahájila veřejnou zakázku „Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník“ v dynamickém nákupním systému. První výzva k podání nabídek řeší dodání kamer, jejich zapojení a integraci do kamerového systému a souvisejících služeb týkajících se kamerových bodů Palackého, Jídelny, Katastru, Slavie a Informačního centra a dále rozšíření serverové části a datového uložiště. Předpokládaná hodnota této zakázky je 1 238 139,- bez DPH. Předpokládaná doba dodání kamer je konec října – polovina prosince 2019.

 

 

Instalaci měřičů ve Sportovní hale v Rakovníku

Energie (elektřina, voda a teplo), které spotřebují nájemníci ve Sportovní hale, nejsou měřeny, ale jsou dány paušální cenou v rámci nájmu. Vzhledem k tomu, že je třeba veškeré spotřebované energie ze zákonných důvodů vyúčtovat dle skutečně spotřebované energie, je třeba instalovat měřiče. Tyto měřiče musí zajistit majitel nemovitosti a veškeré náklady při vyúčtování hradí provozovatel. Rada města tedy rozhodla objednat tyto měřiče.

  • Měřiče tepla nainstaluje Tepelné zásobování Rakovník, Rakovník, za cenu 49 795,‑ Kč vč. DPH.
  • Instalaci vodoměrů provede společnost PLASTIMONT, spol. s r. o., Rakovník, za cenu 20 830,15 Kč vč. DPH.
  • Instalaci elektroměrů provede Lubomír Fojtík, Rakovník, za cenu 14 300,- Kč.

 

 

Rekonstrukce bytu č. 9 v S. K. Neumanna 1508 v Rakovníku

V srpnu letošního roku byla nájemkyní bytu nahlášena opětovná závada na vodovodním zařízení u kuchyňské linky. Pracovníky ÚMK bylo zjištěno, že prasklou trubkou od instalační přípojky již delší dobu zatéká voda pod kuchyňskou linku, pod lino v obytné místnosti a také prosakuje do koupelny. Následně zde voda způsobuje plísně a poškození dřevotřískové podložky bytu. Na základě těchto zjištění uzavřela rada města smlouvu o dílo s Údržbou městských komunikací Rakovník, spol. s r.o., Rakovník, která provede celkovou rekonstrukci bytu za cenu 329 656,- Kč bez DPH.

 

Rekonstrukce bytu zahrnuje bourací a zednické práce, výrobu nové kuchyňské linky včetně dodání nového elektrického sporáku, v obkladačských pracích, v podlahářských pracích, nového rozvodu elektriky a v instalatérských pracích včetně nového zařízení koupelny a výměny vnitřních dveří. Rekonstrukce bude dokončena do 30. 10. 2019.

 

 

Koupě sochy Karla Rejska se nekoná

Rada města na své schůzi dne 20. 3. 2019 rozhodla odkoupit sochu Karla Rejska za 87 000,‑ Kč. Umístění sochy by následně bylo projednáno s kulturní komisí.

 

Situace se v průběhu září změnila a pan Tomáš Cafourek uvedl, že z důvodu nutnosti přestěhovat jeho ateliér trvalo dlouho, než mohlo dojít k realizaci formy pro sochu a její větší část se musí předělat. Tomáš Cafourek uvádí: „Už to bohužel praskalo a nedrželo, jestli bude mít rada zájem o Rejska i na příští rok, můžeme se domluvit, že radě pak představím zbrusu novou sochu.“

 

Z tohoto důvodu se jevilo jako jediné možné řešení usnesení rady č. 245/19 ze dne 20. 3. 2019 revokovat. Především z důvodu, že zatím nikdo neví, jak bude socha vypadat a kdy dojde k její realizaci. Pokud nová socha pana Rejska vznikne, její případný nákup by se opět projednával na některé budoucí schůzi rady města.

 

 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci městského plaveckého bazénu Rakovník

Rada města uzavřela dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se společností „Sdružení firem VW WACHAL, a. s., Kroměříž, a MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, se zkratkou S‑VWMB“, který řeší změnu předmětu díla „Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník“ s navýšením ceny o 7 203 037,80 Kč bez DPH. V dodatku jsou vyčísleny vícepráce a méněpráce, jejichž vznik si vyžádaly okolnosti zjištěné na stavbě v průběhu realizace stavebních prací. Jedná se však o práce, které nešlo reálně předpokládat, které jsou svým rozsahem větší, než se plánovalo, které nebyly v původní projektové dokumentaci obsaženy, nebo práce jiné oproti původní projektové dokumentaci z důvodu zajištění delší životnosti konstrukcí. Oddělení rozvoje a investic nadále řeší a koordinuje neustálé aktuální problémy týkající se postupu prací, které nebyly předpokládány, ale i drobností, které je potřeba v poslední fázi rozhodovat, a snaží se vzrůstající náklady co nejvíce minimalizovat.

 

V současnosti probíhají na stavbě práce na montáži vzduchotechnického potrubí nad vnitřním bazénem spolu s montáží akustického podhledu. Dokončuje se montáž obkladů atrakcí. Současně se provádí montáže obkladů a dlažeb ve vybraných místnostech, je provedeno dřevěné obložení stěn tělocvičen, probíhají montáže stropních sádrokartonových konstrukcí. U vnitřního a venkovního bazénu je provedeno vyrovnání stěn a probíhá instalace hydroizolací pro možnost provedení zkoušky těsnosti zatopením. Před dokončením je hromosvodná síť. U venkovních úprav (komunikace) je vybudováno hlavní nástupní schodiště do bazénu spolu s pokládkou části zámkové a velkoplošné dlažby na chodnících. Rovněž je provedena oprava cca ½ oplocení.

Datum vložení: 2. 10. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení