Město Rakovník
MěstoRakovník

Realizace styku rodičů s dětmi v době nouzového stavu

OSPODaSP

Vzhledem k tomu, že se na odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence obrací mnoho rodičů se žádostí o poradenství při realizaci styku rodiče s nezl. dítětem, informujeme Vás o následujícím:

I v době nouzového stavu platí rozhodnutí soudu ve věcech péče a styku.  Stejně tak by měly platit vzájemné dohody.

Pokud se nevyskytnou objektivní skutečnosti (nařízená karanténa rodiče, dítěte), není důvod, aby nebyl styk realizován.  Důvodem by mělo být pouze zcela jasné konkrétní ohrožení zájmu dítěte – ochrana jeho zdraví. Nouzový stav sám o sobě nestačí a není důvodem k tomu, aby se dítě nemohlo stýkat se svým rodičem.

V zájmu Vašich nezletilých dětí doporučujeme upřednostnit vzájemnou dohodu. V případě závažných obav např. i dohodu na náhradní formě styku (telefonický kontakt, video kontakt, kontakt v místě bydliště dítěte s dodržením bezpečnostních opatření, apod.)  Není-li dohoda možná, je nutné obrátit se na soud s návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí. Soud může rodiče vyzvat k plnění povinností, uložit pokutu apod.

Pokud je styk realizován pouze na základě dohody mezi rodiči, nelze takovou dohodu vymáhat u soudu. Není-li dohoda mezi rodiči možná, je nutné obrátit se na soud s návrhem na úpravu styku. Nikdo jiný než soud nemůže o míře, rozsahu a formě styku namísto rodičů rozhodnout.  Opakované neumožnění styku dítěte s druhým rodičem bez vážného důvodu je ovšem jedním z důkazů, které soud při úpravě poměrů k nezl. dětem zkoumá.

Upozorňujeme, že i rodič, kterému nebylo dítě svěřeno do péče, má zásadně stejná práva a povinnosti jako druhý rodič, včetně práva na podílu na výchově dítěte, a to v co nejvyšší možné míře, a povinnosti učinit vše k ochraně jeho zdraví. Rodiče jsou si ve svých právech a povinnostech vůči dítěti rovni. 

Prosíme, mějte i v této nelehké době na paměti, že dítě má dva rodiče a je jeho právem být s oběma v pravidelném kontaktu. 

Věříme, že většina rodičů si uvědomuje závažnost situace a pokusí se společně najít kompromis v zájmu všech, především pak svých nezletilých dětí.

Datum vložení: 1. 4. 2020 16:12
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2020 16:14
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení