Město Rakovník
MěstoRakovník

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Ministerstvo kultury

Vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR

Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR (viz. www.mkcr.cz)  Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023. Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek (příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou, jako jsou např. hlavní oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou) a nachází se na území MPZ, pro fyzické a právnické osoby. Není určen pro památky ve vlastnictví České republiky.

Povinné spolupodíly se vypočítávají z uznatelných nákladů na obnově kulturní památky. Tyto náklady však musejí být uvedeny ve smlouvě o dílo, anebo je potřeba jednoznačně rozdělit rozpočty na uznatelné a neuznatelné náklady.

Povinné spolupodíly na obnově kulturní památky se vypočítávají dle tabulky uvedené v Zásadách:

                                Zdroje

města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

Prostředky z Programu regenerace

max. 50 %

max. 50 %

 

Spolupodíly se zaokrouhlují na celé koruny NAHORU.

Podíl Ministerstva kultury se uvádí v CELÝCH TISÍCÍCH. Minimální výše příspěvku je pro program doporučena ve výši 80 000.- Kč.

 

Datum vložení: 12. 10. 2022 10:08
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2022 10:10
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení