Město Rakovník
MěstoRakovník

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2022

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2022 1

Blíží se termín pro podávání žádostí.

Rádi bychom organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí připomněli, že se blíží termín pro podávání žádostí o granty.

Žádosti musejí být doručeny do podatelny MěÚ ve lhůtě od 27. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin (v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví je lhůta od 31. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin). Žádost je možné zaslat také elektronicky, podmínkou je však podpis žádosti.

Formulář k žádosti je dispozici na webových stránkách města ZDE a na Městském úřadu Rakovník na odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na odboru sociálně - právní ochrany dětí a sociální prevence.

 

Program pro poskytnutí dotací města Rakovníka v roce 2022 v oblasti

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

kultury 1 000 000 Kč
prevence patologických jevů 150 000 Kč
sportu 4 000 000 Kč
na podporu zájmových spolků 400 000 Kč
životního prostředí 150 000 Kč
sociálních věcí a zdravotnictví 150 000 Kč
Datum vložení: 10. 1. 2022 13:58
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2022 8:42
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení