Město Rakovník
MěstoRakovník

Povinné výměny kotlů

Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31. 8. 2022

V  současné době je stále velké množství rodinných domů vytápěno starými kotli na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy, popřípadě technologiemi bez jakéhokoliv výrobního štítku. Podle platného zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší musí být kotle, které nebudou splňovat nejméně 3 emisní třídu, dle ČSN EN 303-5 odstaveny z provozu do 31. 8. 2022. To znamená, že kotle 1. a 2. emisní třídy na tuhá paliva budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní třídou splňující Ekodesign. Jako Ekodesign se označuje požadavek na nízkoemisní provoz kotlů podle Nařízení komise (EU) 2015/1189. 

V České republice se běžně pracuje s emisními třídami kotlů, které přesně specifikují množství a složení emisí kotlů. Oproti emisním třídám, ale Ekodesign hodnotí celoroční účinnost kotle. Emisní třídy pak rozdělují kotle podle jejich účinnosti a množství i složení jejich emisí do tříd 1-5. Kotle první emisní třídy jsou nejhorší, naopak kotle páté emisní třídy mají velmi čistý provoz.  V současné době je již zakázán prodej kotlů první, druhé a třetí emisní třídy a od 1. 9. 2022 se tedy kotle prvních dvou tříd nebudou moci už provozovat. Provozovatel riskuje pokutu až do výše 50 000 Kč pokud bude provozovat kotel 1. a 2. emisní třídy po 31. 8.2022. Pokud si nejste jistí třídou svého kotle, stačí se podívat na výrobní štítek nebo do dokumentace, kde najdete označení emisní třídy.

Zbývá už pouze něco málo přes rok na provedení výměny starého kotle za nový. Existuje velké množství možností jak vytápět rodinný dům s minimálními emisemi a za přiměřené peníze. Závisí na tom, jak velkou míru komfortu občan požaduje nebo kolik peněz je ochoten za vytápění svého domu a ohřev vody zaplatit. Před investicí do nového kotle je vhodné zvážit kromě vstupní investice také náklady na palivo a servis. Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích. Výměny kotlů se projeví na čistším ovzduší ve městě, ze kterého budou profitovat všichni jeho obyvatelé.

S finanční zátěží ohledně pořizování nového kotle mohou občanům pomoci aktuální dotace. V dalším programovém období Operačního programu Životní prostředí se předpokládá opět vyhlášení „kotlíkových dotací“, které budou tentokrát zaměřeny v první řadě na nízkopříjmové domácnosti vytápějící rodinné domy spalovacími zdroji na pevná paliva, které nebudou moci být od 1. 9. 2022 provozovány. Další finanční prostředky pro modernizaci zdrojů v domácnostech jsou plánovány z programu Nová zelená úsporám. Jako nové zdroje budou podporována tepelná čerpadla, automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně i kondenzační kotle na zemní plyn. Podmínky dotačních programů budou dle informace Ministerstva životního prostředí zveřejněny přibližně v polovině tohoto roku.

Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům kotlů ještě jednu důležitou povinnost související s provozem kotlů a tou je povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem  a má od něj udělené oprávnění, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Cílem kontrol je odborné seřízení kotlů v provozu, tak aby produkovaly co nejmenší emise a zvýšení informovanosti o volbě správného paliva, správném způsobu obsluhy, údržbě kotle a správném skladování paliva. Seznam techniků lze nalézt na adrese https://ipo.mzp.cz/.  V případě nedodržení této povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 000 Kč.

Příslušné orgány ochrany ovzduší budou v rámci své kontrolní činnosti identifikovat domácnosti, které provozují kotle 1. a 2. emisní třídy a prověřovat, zda provozovatelé kotlů dodržují plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva 1x za tři roky.

Podrobnější informace o dotačních titulech lze získat na níže uvedených odkazech:

Státní fond životního prostředí, nová zelená úsporám

https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie,

tel. 800260500

e-mail: info@sfzp

 

Krajský úřad Středočeského kraje:

https://kotlikovedotace-sk.cz/

email: kotliky@kr-s.cz 

tel.: +420 257 280 991

 

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

tel. 313259232

email: ibendlova@murako.cz

Datum vložení: 31. 5. 2021 10:35
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2021 10:38
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení