Město Rakovník
MěstoRakovník

Pomoc seniorům v souvislosti s nouzovým stavem ČR

Seniori

Vedení města Rakovník neustále monitoruje aktuální situaci ohledně šíření onemocnění COVID-19. Další krizové opatření vlády ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

V návaznosti na toto opatření zřídilo město službu, která osobám starším 65 let s bydlištěm v Rakovníku nabízí pomoc při nákupu základních potravin a nezbytných léků. V případě nákupu léků je nutné dohodnout způsob zaslání e-receptu.

Služba je primárně určena pro osoby, které nemají možnost zajistit si nákup u rodinných příslušníků, případně sousedů nebo u pečující osoby, pokud je příjemcem příspěvku na péči.

Příjem objednávek bude probíhat každý pracovní den od 8 do 12 hodin na lince 313 259 249. Během víkendu se objednávky nepřijímají.

Upozorňujeme, že zájemce o tento způsob nákupu a zajištění léků musí akceptovat místo prodeje, zvoleného prodejce, značku výrobku a jeho cenu. Město nemůže v nouzovém režimu suplovat služby komerčních subjektů zajišťujících nákupy domů.  Nedostupné zboží nebude nahrazováno.

Pravidla objednávek:

  • nákup základních potravin (brambory, rýže, těstoviny, mouka, pečivo, máslo, mléko, vejce, droždí, olej, balené salámy nebo sýry), případně nákup nezbytných léků a drogistického zboží,
  • možno objednat max. 7 položek do částky 400,- Kč,
  • jedna osoba může službu využít 1x za 3 dny.

Objednávka bude vyřízena následující pracovní den (tzn. páteční objednávka bude doručena v pondělí).

Senior expres

Mimo rámec výše uvedené služby nadále funguje služba zajišťující dopravu seniorů (od 18. 3. 2020 po dobu nouzového stavu poskytovaná zdarma) „Senior expres“ pro občany starší  65 let nebo držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území obce Rakovník, či umístěných do DPS nebo domova seniorů v obci, kterou je možné využít v rámci celého města Rakovník na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na nákup, na úřad atd.

SENIOR EXPRES NEZAJIŠŤUJE OBJEDNÁVKY ANI DOVOZ OBJEDNANÉHO NÁKUPU.

Služba Senior expres je po dobu trvání nouzového stavu v ČR posílena.

Službu Senior expres lze využít během pracovních dnů od 7:00 do 15:30 hodin, maximálně 6x za měsíc pro jednoho žadatele.

Příjem objednávek bude probíhat každý pracovní den od 8 do 12 hodin na telefonním čísle 727 872 451 nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, nejdříve 1 týden dopředu. Během víkendu se objednávky nepřijímají.

Do vozidla je zákaz vstupu bez ochrany dýchacích cest rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranou proti šíření nákazy vzdušnou cestou.

Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. V případech po operacích nebo ambulantních zákrocích musí mít senior svůj doprovod (příbuzný, pečovatelská služba). Řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora. Službou Senior expres se nepřepravují děti do 15 let a vozíčkáři, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit.

Podrobné informace k této službě naleznete na webových stránkách města ZDE.

Datum vložení: 17. 3. 2020 13:30
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2020 9:58
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení