Město Rakovník
MěstoRakovník

Obchvat města - trasa B3

Obchvat města - trasa B3 1

Veřejné představení stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)“

Pro stavbu „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)“ nabylo první moci hlavní stavební povolení 9. 1. 2023. Další potřebné stavební povolení pro vodní díla nabylo právní moci již v březnu 2020, a jeho platnost byla v roce 2022 prodloužena.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace provádění stavby/pro výběr zhotovitele. A v současné době se dokončuje majetkoprávní vypořádání.

Předmětem projektu je návrh části obchvatu Rakovníka o délce 1,85 km, který se nachází severně od města, mimo zastavěné území. Stavba obchvatu bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy ze silnic II/229 (ul. Lišanská) a II/237 (ul. Luženská) směřujících do centra města Rakovníka na nově navrhovanou komunikaci obchvatu. Stavba bude mít svým charakterem pozitivní vliv na snížení intenzit tranzitní dopravy v centru města, což bude mít za následek zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě i jeho okolí, ale také příznivější podmínky pro chodce a obecné zvýšení kvality života snížením emisí z tranzitní dopravy.

Předmětem úprav je také zřízení sjezdů pro dopravní připojení stávajících nemovitostí a objektů, ale také plánovaných budoucích záměrů. V neposlední řadě dojde také k úpravě chodníků a ploch pro pěší pro zajištění pěších vazeb v dotčeném území. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, odvodnění, zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy.

Veřejné představení projektu trasy B3 proběhne ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 17:00 hod. v Kulturním centru v Rakovníku. Zúčastní se projektanti z Metroprojektu a zástupce investora (KSÚS).

Pozvánku najdete ZDE.

Přílohy

Pozvanka_Obchvat_B3.pdf

Pozvanka_Obchvat_B3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 262,85 kB
Datum vložení: 13. 2. 2023 8:44
Datum poslední aktualizace: 13. 2. 2023 8:46
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení