Město Rakovník
MěstoRakovník

Den Země

Den Země 1

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.

K příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, se v Rakovníku bude konat několik akcí a my bychom Vás rádi na ně pozvali:

  • Dne 13. 4. a 14. 4. 2023 pořádá Střední zemědělská škola Rakovník ve spolupráci s městem Rakovník v rámci oslav Dne Země úklid Černého a Rakovnického potoka.
  • Dne 19. 4. 2023 od 8:15 hodin pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Rakovník jarní kolo Ekologické soutěže pro základní a střední školy. Akce proběhne v Botanické zahradě v Rakovníku, kde budou žáci a studenti odpovídat na otázky z oblasti přírody a ekologie. Soutěž bude spojena s přednáškou v Klubu DDM Rakovník na téma “Co to je ekologie“.
  • Dne 21. 4. 2023 pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník cyklovýlet na Louštín. Sraz je v Klubu DDM Rakovník v Čermákových sadech v 15:00 hodin.
  • Dne 20. 4. 2023 od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory Města Rakovníka, Středočeského kraje a řady dalších sponzorů. Farní zahrada se nachází naproti Muzeu T. G. Masaryka u Pražské brány v Rakovníku.
  • Dne 21. 4. 2023 pořádá druhý ročník studentů Gymnázia Rakovník exkurzi na Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, kde se seznámí s chodem odboru na úseku ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody.
  • Ve dnech od 17. 4. 2023 do 30. 4. 2023 bude pořádat Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci - VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro veřejnost zábavně vědomostní soutěž o ceny “VČELÍ STEZKA“. Na plotě botanické zahrady budou umístěny soutěžní otázky a úkoly včetně podmínek soutěže. Více informací naleznete na stránkách www.vcelarici.cz a na facebookové skupině RAKOvčelaříci.
  • Dne 22. 4. 2023 od 18:00 hodin pořádá Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci – VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro zájemce z řad veřejnosti přednášku “VČELY, JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE“. Akce proběhne v Rakovnické botanické zahradě – vchod brankou od potoka (cca 400 kroků od plaveckého bazénu směrem k zimnímu stadionu).
  • Dne 27. 4. 2023 pořádá 2. ZŠ Rakovník v rámci oslav Dne Země úklidovou akci v okolí školy a případně v dalších vybraných lokalitách.
  • Dne 6. 5. 2023 pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix o. s. 27. ročník vycházky “Vítání ptačího zpěvu v Rakovníku“. Začátek akce je v 6:30 hodin na parkovišti pod Tyršovým koupalištěm. Na programu je vycházka za pozorováním, poslechem a určováním ptáků nenáročnou trasou dlouhou cca 4 km. V případě zájmu a dostatku času proběhne po vycházce kontrola obsazenosti budek na Hané. S sebou vhodnou obuv do terénu případně dalekohled a určovací pomůcky.
Datum vložení: 5. 4. 2023 14:40
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2023 14:44
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení