Město Rakovník
MěstoRakovník

Historie

Historie Jeslí

Jesle v Rakovníku v minulosti zřizoval OÚNZ (existovaly ale i závodní jesle) a až od roku 1992 je převzalo město. Dětské sestry byly vždy zaměstnankyně OÚNZ, později NsP, ale provozní zaměstnanci byli zaměstnanci města. S ohledem na klesající zájem o služby jeslí nakonec zůstaly pouze jedny jesle s kapacitou 20 dětí (od roku 1999). V dnešních prostorách jsou jesle od roku 1995, kdy byla budova Na Sekyře znovu upravena pro jesle. Jesle v minulosti sídlily např. v areálu MŠ YMCA (dnes MŠ Klicperova), v bývalé MŠ v sídlišti TGM, v budově dnešní školní družiny 2. ZŠ Rakovník v ulici F. Diepolta a kojenecké jesle poskytovaly služby v dnes již zbouraném objektu v místě dnešních speciálních škol. Město Rakovník ustanovilo jesle v souladu se zákonem o obcích jako svoji organizační složku, tzn. jako zařízení bez právní subjektivity, pracovnice v jeslích jsou zaměstnankyně města a jesle nejsou účetní jednotkou.

Jesle jsou v souladu s právními předpisy zřizovány městem, které hradí veškeré výdaje spojené s provozem jeslí včetně mezd zaměstnanců na rozdíl od mateřských škol, kde mzdy dotuje stát prostřednictvím rozpočtu Ministerstva školství ČR. Město Rakovník je jedno z posledních v celém Středočeském kraji, které jesle zachovalo.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení